پنجشنبه، 09 آذر 02

پیام قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت روز جهانی شیلات(30 آبان / 21 نوامبر)

پیام قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت روز جهانی شیلات (30 آبان / 21 نوامبر)

بسمه تعالی

تأمین غذای سالم و مغذی برای جمعیت رو به رشد در دنیا امری ضروری است و در این میان صنعت شیلات و آبزی پروری، نقش مهم و فزاینده ای را در تغذیه جهانی و ایجاد امنیت غذایی ایفاء می نماید.

در سال های اخیر تغییرات به وجود آمده در روند رژیم غذایی سبب افزایش قابل توجهی درمیزان سرانه مصرف آبزیان شده و پیش‌بینی میگردد تا سال 2030 از ​​22کیلوگرم تجاوز نماید. همچنین انتظارمی رود کل تولید آبزیان تا سال 2030 از 200 میلیون تن فراتر رفته که البته عمده افزایش آن به واسطه آبزی پروری خواهد بود.

راهبردهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد( فائو) برای ارتقاء نقش نظام های های غذایی آبزیان بر توسعه پایدار آبزی پروری، مدیریت موثر بر کل چرخه تولید در شیلات وارتقاء زنجیره ارزش آبزیان متمرکز بوده و  برای صنعت آبزی پروری کارآمدتر اهداف ذیل را دنبال می نماید:

  • ادغام آبزی پروری در راهبردهای توسعه ملی، منطقه ای ، جهانی و سیاست های غذایی
  • .افزایش تولید آبزی پروری برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده غذای آبزیان
  •  اتخاذ فناوری‌های نوآورانه و بهبود شیوه‌های مدیریتی

در سال جاری میزان تولید آبزیان کشور تا یک میلیون و 400 هزار تن پیش بینی شده که بخش اعظم آن از طریق صید و حدود 600 هزار تن ازآبزی پروری تامین میگردد و هدف گذاری صورت گرفته برای سال1404 تولید  2.6  میلیون تن است.  هم اکنون سرانه مصرف آبزیان در ایران نزدیک به 14کیلوگرم و در آینده نزدیک این میزان به 20 کیلوگرم ارتقاء خواهد یافت.

لذا در این راستا، سیاستگذاری، برنامه ریزی و حکمرانی خوب مبتنی بر چارچوب‌های قانونی و نهادی صحیح و قابل اجرا، برای ایجاد محیطی مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه آبزی‌پروری ضروری بوده و ترکیبی متعادل از ارائه خدمات مالی مناسب و بیمه کشاورزی، برای بهبود زیرساخت‌ها و فناوری های پشتیبان مورد نیاز است.

بر همین اساس و به استناد قانون صندوق بیمه کشاورزی در زیر بخش آبزیان با پوشش بیمه ای از مبادی تولید ماهیان سردآبی، ماهیان گرم آبی، میگو، ماهیان خاویاری، تخم چشم زده ، ماهیان دریایی در قفس و تاسیسات و سازه های دریایی در تضمین امنیت سرمایه گذاری بهره برداران این زیر بخش نقش آفرینی می نماید.

در پایان ضمن گرامیداشت روز جهانی شیلات و عرض تبریک به تمامی تولید کنندگان و کنشگران این عرصه درکشورعزیزمان ایران اسلامی، امیدواریم تا با استعانت از درگاه ایزد منان و پشتیبانی و حمایت "دولت مردمی از تولید ملی"، در مسیر تحکیم" امنیت غذایی پایدار و جاودانگی ایران قوی" گام های اثربخشی را  برداریم.

 

 

                                                                                                             علیرضا آل امین

                                                                                     قائم مقام و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید