شنبه، 13 خرداد 02

پخش برنامه تلویزیونی رویش با موضوع بیمه آبزیان از مبادی تولید به مناسبت "روز جهانی شیلات"

پخش برنامه تلویزیونی رویش با موضوع بیمه آبزیان از مبادی تولید به مناسبت "روز جهانی شیلات"

       به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به مناسبت روز جهانی شیلات  برنامه تلویزیونی رویش با عنوان" بیمه آبزیان از مبادی تولید"  به منظور معرفی خدمات بیمه کشاورزی در زیربخش بیمه آبزیان ، با حضور محمدجواد شمس زاده رئیس اداره کل پایش و ارزیابی خسارت  در روز یکشنبه مورخ  29/ 08/ 1401 ساعت 20:30 از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید