سه شنبه، 11 مهر 02

جلسه هماهنگی ویژه بیمه کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت قراردادی برگزار گردید.

جلسه هماهنگی ویژه بیمه کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت قراردادی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، روز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 جلسه سراسری با موضوع " بیمه کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت قراردادی " و مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی و معاونین خدمات بیمه ای مدیریت های شعب بانک کشاورزی در سراسر استانها  برگزار گردید.

در این وبینار ابتدا قدرت اله نوری، مدیر امور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی به تشریح برنامه ها ی صندوق بیمه کشاورزی  در خصوص بیمه طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت قراردادی در سال زراعی جدید بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.

در ادامه جلسه نیز معاونین خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان ها به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در پایان، نیازعلی ابراهیمی پاک, عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی طی سخنانی ضمن تقدیر از زحمات همکاران در ستاد و استان ها  بر تلاش برای بالا بردن ضریب نفوذ و اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی تاکید نمود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید