سه شنبه، 15 اسفند 02

آنچه باید از بیمه محصول پسته بدانیم + فیلم کوتاه

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه جامع بیمه کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 ، بالغ بر 126 هزار هکتار از باغات پسته در قالب  47000 قرارداد، بیمه شده و میزان کل حق بیمه تولیدی برابر با  5236 میلیارد ریال است که از این میزان، 2112 میلیارد ریال  معادل 40 درصد، حق بیمه سهم بیمه گذار و 3123 میلیارد ریال معادل 60 درصد، سهم کمک دولت درحق بیمه پسته محسوب می گردد.

 ایران اولین و بزرگترین تولید کننده پسته به عنوان یک محصول با ارزش غذایی مناسب و صادراتی در جهان به شمار می رود.

به استناد آمارنامه کشاورزی، در سال زراعی 1400 -  1399 ميزان توليد پسته در سطح بیش از 500 هزار هکتار ، حدود 360 هزار تن بوده كه استانهاي کرمان با سهم 26 درصدي، خراسان رضوی با سهم 20 درصدي، یزد با سهم 18 درصدي، سمنان با سهم 9 درصدي و فارس با سهم 5/5 درصدي در رتبه هاي اول تا پنجم توليد پسته كشور می باشند. اين پنج استان جمعاً در حدود 78 درصد از میزان كل توليد پسته كشور در اين سال را تأمين نموده اند.

قابل ذکر است، صندوق بیمه کشاورزی محصول پسته را با ارائه خدمات به روز و با انواع طرح های بیمه ای شامل بیمه  پایه و بیمه جامع  در مقابل خطرات و خسارات ناشی از عوامل قهری - طبیعی اعم از سیل، تگرگ، طوفان ، سرما و یخبندان تحت پوشش قرار می دهد.

باید افزود؛ صندوق بیمه کشاورزی ضمن در نظر گرفتن تنوع ارقام، تفاوتهای اقلیمی و جغرافیایی نسبت به پایش فنولوژی محصول پسته اقدام می نماید تا از خسارات وارده به باغات پسته برآورد دقیق تری را به عمل آورد.

شایان ذکر است باغداران محترم می توانند در فصل عملیات بیمه گری، جهت بیمه نمودن باغات پسته خود به نمایندگی های بیمه کشاورزی و شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور مراجعه نمایند.

در پایان نظر شما را به دیدن فیلم کوتاه با عنوان معرفی بیمه محصول پسته جلب می نمائیم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید