پنجشنبه، 11 خرداد 02

پخش برنامه زنده تلویزیونی با موضوع " آموزش و ترویج در بیمه کشاورزی " + لینک برنامه

به گزارش روابط عمومی و بین الملل، صندوق بیمه کشاورزی برنامه تلویزیونی با موضوع " آموزش و ترویج در بیمه کشاورزی "  را با همکاری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تهیه تا الگوها و روش ها در  آموزش و ترویج بیمه کشاورزی را به نحو شایسته­ ای برای مخاطبان این حوزه معرفی نماید.

 

 بر اساس همین گزارش، برنامه زنده تلویزیونی رویش  با موضوع آموزش و ترویج در بیمه کشاورزی ، با حضور محمد رحمانی کرچگانی، رئیس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی و حمید راستگو، معاون اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی در ساعت  20:30روز پنجشنبه 12  آبان ماه 1401  از شبکه آموزش سیما پخش شد.

در پایان نظر شما را  به دیدن مشروح این برنامه زنده تلویزیونی از طریق لینک ذیل جلب می نمائیم:

https://telewebion.com/episode/0x29c4c20

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید