سه شنبه، 11 مهر 02

عملکرد قابل توجه بیمه کشاورزی در سال زراعی 1401 –1400 + پوستر اینفوگرافیک

عملکرد قابل توجه بیمه کشاورزی در سال زراعی 1401 1400

    روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، ضمن پاسداشت آغاز سال زراعی 1402-1401 و قدردانی از کلیه کنشگران عرصه تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین همراهان صندوق بیمه کشاورزی آخرین گزارش تحلیلی از عملکرد بیمه کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401- 1400 را بر اساس آمار ثبت شده در سامانه جامع بیمه کشاورزی به عنوان یکی از هوشمندترین سامانه ها در سطح ملی و بین المللی، منتشر می نماید.

    باید اشاره نمود در سال زراعی 1401-1400 با فروش 1/47 میلیون فقره بیمه نامه، کل حق بیمه تولیدی بالغ بر 52 هزار میلیارد ريال بوده که از این میزان 17 هزار میلیارد ریال معادل33% حق بیمه سهم بیمه گذار و 35 هزار میلیارد ريال معادل67% حق بیمه سهم دولت است.

    گفتنی است در زیر بخش بیمه محصولات زراعی با فروش 570 هزار فقره بیمه نامه، 3/5 میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش بیمه قرارگرفته و میزان کل حق بیمه تولیدی 19 هزار میلیارد ريال بوده که در مقایسه با سال زراعی گذشته از 112 % رشد برخوردار است.

    شایان ذکر است در زیربخش بیمه محصولات باغی با فروش 335 هزار فقره بیمه نامه، 382 هزار هکتار از باغات سراسر کشور  تحت پوشش بیمه قرار گرفته و کل حق بیمه تولیدی 16700 میلیارد ريال می باشد  که در مقایسه با سال زراعی گذشته 56 % رشد داشته است.

  همچنین در زیر بخش بیمه طیور با فروش 74 هزار فقره بیمه نامه، 1/47 میلیارد قطعه از انواع طیور تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 9 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی است و در مقایسه با سال زراعی گذشته 162% در کل حق بیمه و 13% در میزان بیمه شده از رشد قابل توجهی برخوردار است.

    باید افزود در زیر بخش بیمه دام با فروش 444 هزار فقره بیمه نامه، 21 میلیون رأس از انواع دام سبک و سنگین تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 6700 میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی است  که در مقایسه با سال زراعی گذشته 23% رشد را در کل حق بیمه شاهد هستیم.

   خاطر نشان می گردد در زیر بخش بیمه آبزیان پرورشی به عنوان منحصر بفردترین موضوع بیمه کشاورزی،  با فروش 1800 فقره بیمه نامه، یک میلیارد قطعه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و 485 میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی بوده و در مقایسه با سال زراعی گذشته 69% در کل حق بیمه رشد داشته است.

   در پایان اضافه می نمائیم در سایر زیر بخش های بیمه ای شامل بیمه منابع طبیعی، بیمه تنه درختان، بیمه ماشین آلات کشاورزی ، بیمه ابنیه و تاسیسات با فروش بیش از 45 هزار فقره بیمه نامه، 260 میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی است که در مقایسه با سال زراعی گذشته 18 درصد در حق بیمه رشد داشته است.

پوستر اینفو گرافیک مقایسه کل حق بیمه تولیدی در هر زیر بخش مربوط به  سال زراعی 1401-1400 بصورت ذیل نمایش داده می شود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید