شنبه، 05 آذر 01

معرفی بیمه محصول سیب + فیلم کوتاه

معرفی بیمه محصول سیب

  به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه جامع بیمه کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 تاکنون، حدود 28 هزار هکتار از باغات سیب در قالب نزدیک به 31 هزار قرارداد، بیمه شده و میزان کل حق بیمه تولیدی برابر با  2266 میلیارد ریال است که از این میزان، 666 میلیارد ریال  معادل 30 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار و 1600 میلیارد ریال معادل 70 درصد، سهم کمک دولت درحق بیمه سیب محسوب می گردد.

  گفتنی است  ایران پس از چین و ایالات متحده آمریکا، سومین کشور تولید کننده سیب به عنوان یک محصول با ارزش غذایی مناسب در جهان به شمار می رود.

  به استناد آمارنامه کشاورزی، در سال 1399 بيشترين ميزان توليد محصولات باغباني کشور مربوط به سيب در سطح 223.3 هزار هکتار و با توليد حدود 4.2ميليون تن، دارای سهم 17.3درصد از كل ميزان توليد محصولات باغباني بوده كه استانهاي آذربايجان غربى با سهم 26.5 درصدي، آذربايجان شرقي با سهم 16.1 درصدي، فارس با سهم 8.6درصدي، تهران با سهم 7.3 درصدي و اصفهان با سهم 5.4 درصدي در رتبه هاي اول تا پنجم توليدكنندگان سيب كشور قرار داشته اند. اين پنج استان جمعاً در حدود 64 درصد از كل توليد سيب كشور در اين سال را تأمين نموده اند.

  قابل ذکر است، صندوق بیمه کشاورزی با ارائه خدمات به روز با انواع طرح های بیمه ای ( بیمه نامه پایه و بیمه نامه تکمیلی ) محصول سیب را در مقابل خطرات و خسارات ناشی از عوامل قهری طبیعی اعم از سیل، زلزله ، سرما و یخبندان تحت پوشش بیمه قرار داده است.

   همچنین در راستای تعامل با باغداران و ایجاد سهولت در دسترسی تولیدکنندگان،  صندوق بیمه اقدام به اجرای طرح خود اظهاری بیمه محصول سیب نموده است.

  باید افزود: صندوق بیمه کشاورزی با در نظر گرفتن تنوع ارقام، تفاوتهای اقلیمی و جغرافیایی نسبت به پایش فنولوژی محصول سیب اقدام نموده تا از خسارات وارده به باغات سیب برآورد دقیق تری را به عمل آورد.

  شایان ذکر است باغداران محترم می توانند در فصل عملیات بیمه گری، جهت بیمه نمودن باغات سیب خود به نمایندگی های بیمه کشاورزی و شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور مراجعه نمایند.

در پایان نظر شما را به دیدن فیلم کوتاه با عنوان معرفی بیمه محصول سیب جلب می نمائیم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید