شنبه، 13 خرداد 02

بررسی خسارات زلزله به مزارع پرورش میگو در هرمزگان

بررسی خسارات زلزله به مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان  از سوی صندوق بیمه کشاورزی

   به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در پی وقوع زلزله بامداد روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 در استان هرمزگان، گروه ارزیابان صندوق بیمه کشاورزی به منظور بررسی خسارات وارده به مزارع پرورش میگو، به شهرستان سایه خوش در منطقه بندر لنگه اعزام گردیدند.

                      

   داود توشنی معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان در این خصوص اعلام نمود؛ کارشناسان ارزیاب خسارت استان  از ساعات اولیه روز یکشنبه 12 تیرماه سال 1401 در محل وقوع خسارات ناشی از وقوع زلزله به مزارع پرورش میگو حاضر و نسبت به تهیه گزارش ها و برآورد های اولیه خسارت اقدام نموده اند.

   وی افزود: برآورد خسارت منوط به برداشت از مزارع پرورش میگو بوده و کارشناسان در منطقه سایه خوش تا محاسبه دقیق میزان خسارات وارده به مزارع تحت پوشش بیمه کشاورزی مستقر بوده و پس از تکمیل فرآیند ارزیابی خسارت نسبت به پرداخت غرامت به بیمه گذاران اقدام خواهد گردید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید