سه شنبه، 15 اسفند 02

بررسی خسارات سرمازدگی به محصولات باغی تحت پوشش بیمه کشاورزی + فیلم

بررسی خسارات سرمازدگی به محصولات باغی تحت پوشش بیمه کشاورزی

   به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در پی وقوع خسارت سرمازدگی فروردین ماه سال 1401 در محصولات باغی 14 استان کشور، گروه های ارزیابی صندوق بیمه کشاورزی در کلیه شهرستان های مورد نظر تشکیل و بازدید از باغات خسارت دیده آغاز گردید و ارزیابی خسارت ادامه دارد.

                          

    همچنین در پی این خسارت ها، مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی نیز به همراه گروه های ارزیابی در مناطق حاضر و ضمن بازدید میدانی، تدابیر لازم جهت تسریع در انجام عملیات پایش و ارزیابی خسارت را اتخاذ نمودند.

   بازدید از کلیه باغات خسارت دیده تحت پوشش بیمه کشاورزی، برابر دستورالعمل ها و ضوابط موجود صورت پذیرفته و پس از مشخص شدن میزان دقیق خسارت در زمان برداشت محصول و پس از کیل گیری و تخصیص اعتبار، غرامت ها به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت خواهد شد.

                               

درپایان نظر شما را به دیدن فیلم بیمه محصول پسته جلب می نماییم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید