سه شنبه، 11 مهر 02

پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد ريال غرامت به پرورش دهندگان دام و طیور از سوی صندوق بیمه کشاورزی

پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد ريال غرامت به پرورش دهندگان دام و طیور

از سوی صندوق بیمه کشاورزی

   به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، براساس آخرین گزارش استخراج شده  از سامانه جامع بیمه کشاورزی، در سال زراعی 1401-1400 تاکنون، بیش از 2 هزار میلیارد ريال غرامت در زیربخش های بیمه دام و طیور به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت گردیده است که از این مقدار، 1170 میلیارد ريال مربوط به زیر بخش بیمه دام و 902 میلیارد ريال مربوط به زیر بخش بیمه طیور بوده است.

   گفتنی است بیشترین غرامت در زیر بخش بیمه دام متعلق به گاوهای بومی آمیخته با رقم 650 میلیارد ريال و بیشترین غرامت در زیر بخش بیمه طیور متعلق به نیمچه گوشتی با رقم 900 میلیارد ريال می باشد.

  لازم به ذکر است که کل غرامت پرداختی در سال زراعی گذشته در زیر بخش بیمه دام 4000 میلیارد ريال و در زیر بخش بیمه طیور 600 میلیارد ريال بوده است.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید