چهارشنبه، 17 خرداد 02

معرفی طرح های بیمه کشاورزی به مناسبت سالروز تأسیس صندوق بیمه کشاورزی + فیلم

معرفی طرح های بیمه کشاورزی به مناسبت سالروز تأسیس صندوق بیمه کشاورزی + فیلم

     با گذشت قریب به چهاردهه از فعالیت صندوق بیمه کشاورزی و نظر به توسعه و افزایش موضوعات بیمه ­ای تحت پوشش و از طرف دیگر نیاز به حمایت­ های بیمه­ ای در قبال خطرهای پیش رو، صندوق بیمه را بر آن داشت تا با بهره­ گیری از روش­ های بیمه­ ای ممکن و تجربیات سال ­های گذشته و نیز پیشینه موفق سایر کشورها و به منظور کارآیی و مطلوبیت بیمه، انواع طرح­ های بیمه ­ای متناسب با نیاز بیمه گذاران را ارائه نماید. این امر منجر به معرفی طرح ­های بیمه­ ای با تعاریف جدید و متفاوت گردید. لذا با رویکرد کاهش عملیات بیمه­ گری و با هدف یکنواختی، یکسان سازی، سهولت و افزایش سرعت انتقال مفاهیم، طرح­ ها با تعریف مجدد، تحت عناوین :

  • طرح بیمه جامع
  • طرح بیمه پایه
  • طرح بیمه های ویژه
  • طرح بیمه شاخص عملکرد
  • طرح بیمه تک خطر
  • طرح بیمه تداوم تولید
  • طرح­های بیمه ترجیحی
  • طرح­های بیمه ارتقایی

نام­گذاری و دسته ­بندی گردیده است .

در پایان نظر شما را به فیلم کوتاهی که با همین مضمون تهیه شده است و به تشریح و معرفی طرح های بیمه کشاورزی می پردازد، جلب می نماییم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید