چهارشنبه، 15 تير 01

مهلت بیمه نخیلات تا پایان روز 15 خرداد ماه 1401 تمدید شد + فیلم

مهلت بیمه نخیلات تا پایان روز 15 خرداد ماه 1401 تمدید شد.

      به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، نیاز علی ابراهیمی پاک، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، با تمدید مهلت زمانی صدور بیمه نامه نخیلات موافقت نمود.

    بر همین اساس، مهلت بیمه نخیلات  در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان ، منطقه جنوب کرمان و هرمزگان تا پایان روز 15 خرداد ماه سال 1401 تمدید گردید.

   بدیهی است با توجه به عدم امکان حذف عامل خطر به هنگام صدور بیمه نامه، خسارت هایی که زمان وقوع آنها قبل از تاریخ صدور بیمه نامه  بوده است، مشمول پرداخت غرامت نخواهند گردید . بیمه سایر محصولات باغی و تنه درختان مطابق با دستورالعمل های بیمه ای مربوطه همچنان ادامه دارد.

   از کلیه باغداران محترم در استان های مذکور دعوت می گردد در مهلت باقی مانده  به منظور خرید بیمه نامه به نمایندگی های بیمه کشاورزی و یا شعب فعال بیمه ای بانک کشاورزی در مناطق خود مراجعه نمایند .

در پایان این گزارش خبری، نظر شما را به تماشای فیلم کوتاه بیمه نخیلات جلب می نمائیم. 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید