شنبه، 13 خرداد 02

بیمه محصولات کشاورزی پس از گذشت 200 روز از سال زراعی

 بيمه محصولات کشاورزی پس از گذشت 200 روز از سال زراعی

    به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، طبق آخرین  آمار دریافتی از سامانه جامع بیمه کشاورزی، میزان سطح محصولات بیمه شده پس از گذشت 200 روز از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تاکنون به تفکیک زیر بخش از این قرار است:

- در زیر بخش محصولات زراعی 3.33 میلیون هکتار بیمه شده که بیشترین سطح مربوط به گندم دیم با 2.12 میلیون هکتار و پس از آن گندم آبی با 532 هزار هکتار و جو دیم 380 هزار هکتار قرار دارند.

- در زیر بخش محصولات باغی 363 هزار هکتار بیمه شده که بیشترین میزان مربوط به پسته با 126 هزار هکتار و پس از آن خرما با 87 هزار هکتار و سیب با 27 هزار هکتار می باشند.

- در زیر بخش دام 12 میلیون رأس بیمه شده که بیشترین تعداد به دام سبک روستایی با 6.9 میلیون رأس و بعد از آن به دام سبک عشایری با 3.3 میلیون رأس تعلق دارد.

- در زیر بخش طیور 901 میلیون قطعه بیمه شده که بیشترین میزان  به نیمچه گوشتی با 857 میلیون قطعه و بعد از آن به مرغ تخم گذار تجارتی با 35 میلیون قطعه تعلق دارد.

ـ در زیربخش آبزیان 237 میلیون قطعه بیمه شده که بیشترین تعداد مربوط به میگوی پرورشی  با 101 میلیون قطعه بوده و  بعد از آن تخم چشم زده وارداتی ماهیان سردابی با 100 میلیون قطعه می باشد.

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید