چهارشنبه، 17 خرداد 02

مهلت بیمه باغات چای تا پایان فروردین ماه 1401 تمدید شد

مهلت بیمه باغات چای تا پایان فروردین ماه 1401 تمدید شد

در اجرای طرح فراگیر بیمه چای و با هدف حمایت گسترده از تولیدکنندگان صنعت چای در کشور فرصت بیمه باغات چای تا پایان فروردین ماه 1401 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، با تمدید مهلت زمانی صدور بیمه نامه باغات چای آبی و دیم تا پایان فروردین ماه 1401 موافقت نمود.

بدیهی است با توجه به عدم امکان حذف عامل خطر به هنگام صدور بیمه نامه، خسارت هایی که زمان وقوع آنها قبل از تاریخ صدور بیمه نامه  بوده است، مشمول پرداخت غرامت نخواهند گردید.

  از کلیه باغداران و تولیدکنندگان محترم چای دعوت می گردد در مهلت باقی مانده به منظور خرید بیمه نامه به نمایندگی های بیمه کشاورزی و یا شعب فعال بیمه ای بانک کشاورزی در مناطق خود مراجعه نمایند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید