چهارشنبه، 17 خرداد 02

صنـدوق بیـمه کشاورزی از ابتدای سال جاری  تـاکنون 26 هزار میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت کرده است

صندوق بیمه کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون 26 هزار میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت کرده است

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به نقل از قدرت اله نوری، مدیر امور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی، تاکنون بابت خسارت های سال زراعی گذشته (1400-1399) ازجمله وقوع خشکسالی که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده، بالغ بر 31 هزار میلیارد ریال غرامت تائید شده که حدود 26 هزار میلیارد ریال از آن به حساب بیمه­ گذاران و تولیدکنندگان خسارت دیده در سراسر کشور واریز گردیده است.

براساس این گزارش، با پرداخت غرامت یک هزار میلیارد ریالی در چهارم اسفند ماه سال جاری، تاکنون 94 درصد غرامت در زیربخش محصولات زراعی پرداخت شده است.

گفتنی است غرامت 15 استان کشور به­ صورت 100 درصد پرداخت شده است.

این درحالی است که 91 درصد غرامت در زیربخش دام، طیور و آبزیان و همچنین 68 درصد در زیربخش محصولات باغی و منابع طبیعی پرداخت شده و پیش بینی می ­شود تا پیش از پایان سال جاری، ماندۀ غرامت معادل 5 هزار میلیارد ریال نیز پرداخت گردد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید