چهارشنبه، 28 ارديبهشت 01

سه استان پیشرو کشور در تولید حق بیمه محصولات کشاورزی

کرمان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری پیشرو در تولید حق بیمه محصولات کشاورزی

 

    به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، طبق آخرین آمار دریافتی از سامانه جامع بیمه کشاورزی، از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تاکنون، استانهای کرمان با 3900 میلیارد ريال ، خوزستان با 3550 میلیارد ريال و استان چهار محال و بختیاری با 2255 میلیارد ريال در ردیف اول تا سوم تولید حق بیمه محصولات کشاورزی کشور قرار گرفتند.

 در استان کرمان 95% از کل حق بیمه تولیدی معادل 3680 میلیارد ريال مربوط به زیربخش محصولات باغی است.

در استان خوزستان نیز 94% از حق بیمه تولیدی معادل 3326 میلیارد ريال مربوط به زیربخش محصولات زراعی می باشد.  

 در استان چهارمحال و بختیاری محصولات زراعی 49 % و محصولات باغی 47 % از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید