چهارشنبه، 17 خرداد 02

بیمه کشاورزی، هوشمند و توانمند در تضمین امنیت غذایی

بیمه کشاورزی، هوشمند و توانمند در تضمین امنیت غذایی

گزارش ویژه روزنامه سبزینـه منتشر شده در روز شنبه 13 آذر 1400 حاوی متن مصاحبـه عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، تحت عنوان "بیمه کشاورزی، هوشمند و توانمند در تضمین امنیت غذایی" به مناسبت گرامیداشت روز ملـی بیمه

از طریق لینک ذیل فایل مشروح این گزارش را ملاحظه فرمائید.

http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/4585483565911769...

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید