چهارشنبه، 17 خرداد 02

معرفی بیمه دام سبک روستایی و عشایری ویژه سال زراعی 1401 - 1400 + فیلم

گزارش ویژه خبری:

معرفی خدمات نوین در بیـمه دام سبـک روستایی و عشایـری (گوسفند – بـز)  ویژه سال زراعی 1401 - 1400

صندوق بیمه کشاورزی همسو با سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی و در راستای استقرار امنیـت تولید و اقتـدار غذایی و متناسب با طرح جهـش تولید، خدمات نـوینی را در سال زراعی 1401 – 1400 برای بیمه دام سبـک روستـایی (واحدهای تولیدی در داخل یا حاشیه روستاها) و عشایـری (دام کوچ رو) طراحی و تحت عناوین:

 الف) بیمه پایه    ب) بیمه تکمیلی  به شرح ذیل به پرورش دهندگان ارائه می نماید.

الف) بیـمه پایـه دام سبک روستایی و عشایری:

 بیمه پایه دام سبک روستایی و عشایری در قالب 1- بیمه پایه (اجباری) 2- بیمه پایه (همراه با نصب پلاک صندوق بیمه) در سراسر کشور اجـراء می گردد. با هدف ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان در سال زراعی 1401 -1400، برای آن دسته از متقاضیانی که طرح هویت گذاری و بیمه پایه را توأم از طریق نمایندگی­های بیمه کشاورزی خریداری می نمایند، امکان بهره مندی از بیمه پایه همراه با نصب پلاک صندوق بیمه و نرخ مناسب فراهم گردیده است. این امکان برای متقاضیانی که دام هایشان پیشتر هویت گذاری شده اند نیز وجود دارد.

در سال زراعی 1401 - 1400  به منظور پوشش حمایتی گسترده از ذخایر دامی کشور علاوه بر عوامل خطر به شرح جدول شماره (1) در بیمه پایه، عوامل خطر خشکسالی و آتش سوزی غیرعمد اضافه گردیده است.

میزان حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه پایه دام روستایی و دام عشایری بالغ به تفکیک بز و گوسفند سبک و سنگین در دو طرح بیمه پایه و بیمه پایه با نصب پلاک صندوق بیمه برای سال زراعی 1401-1400 به شرح جداول زیر می باشد.

 

در پاسخ به درخواست دامداران عزیز و با هدف حمایت حداکثـری از تولید داخلی، برای سال زراعی 1401-1400 میزان مبلغ غرامت برای دسته نابالغ های طرح بیمه دام سبـک و در گروه 1 تا 6 ماهه 30 درصد حداکثر تعهد بیمه گر و در گروه  6 تا 12 ماهه 45 درصد حداکثرتعهد بیمه گر تعیین گردیده است.

از ویژگی های دیگر این طرح بیمه ای، افزایش 20 درصدی حداکثر تعهد بیمه گر (مبلغ غرامت) در سال زراعی 1401-1400 نسبت به سال زراعی 1400 – 1399 می باشد. میزان کمک دولت در پرداخت حق بیمه پایه 60 درصد و در بیمه پایه با نصب پلاک صندوق بیمه میانگین 53 درصد است.خاطر نشان می سازد مبلغ حداکثر تعهد در بیمه پایه بر مبنای 80 درصد ارزش مورد بیمه ای اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی محاسبه گردیده است.

ب: بیمه تکمیلی دام سبک روستایی و عشایری:

متقاضیانی که تمایل به خرید بیمه تکمیلی دارند، ابتدا می بایست بیمه پایه را از نمایندگی های بیمه کشاورزی در سراسر کشور تهیه نمایند. در زمان خرید بر اساس درخواست مشتری و شرایط و دستورالعمل های اجرایی، گزینه های متنوع بیمه تکمیلی قابل انتخاب است. میزان حداکثر تعهد بیمه گر و کمک دولت برای هر یک از گزینه ها متفاوت بوده و به شرح ذیل محاسبه و پرداخت می گردد:

  • گزینه 1 : 14% ارزش مورد بیمه ای و کمک دولت در حق بیمه (روستایی - عشایری) به میزان 60%
  • گزینه2 : 23% ارزش مورد بیمه ای و کمک دولت در حق بیمه دام سبک روستایی 9/39% و دام سبک عشایری 50 %
  • گزینه3 : 29% ارزش مورد بیمه ای در دام سبک روستایی و 28 %ارزش مورد بیمه ای برای دام سبک عشایری و کمک دولت در حق بیمه (روستایی - عشایری)  50%
  • گزینه4 : 34% ارزش مورد بیمه ای و کمک دولت در حق بیمه دام سبک روستایی 40% و دام سبک عشایری 50 %

 در پایان این گزارش خبری، نظر شما را به تماشای فیلم کوتاه معرفی خدمات نوین بیمه دام سبـک روستایـی و عشایـری جلب می نمائیم.

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید