شنبه، 03 مهر 00

طرح بیمه تداوم تولید درگله های مرغ مادر گوشتی و مرغ تخمگذار تجارتی

خدمتی دیگر از صندوق بیمه کشاورزی

طرح بیمه تداوم تولید درگله های مرغ مادر گوشتی و مرغ تخمگذار تجارتی

محمد جواد شمس زاده، معاون اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی طی گفتگویی در تاریخ 23 مرداد ماه سال 1400 با روابط عمومی و بین الملل اعلام نمود:

" در سال مانع زدایی ها، پشتیبانی ها و رفع موانع تولید با هدف حمایت از استمرار تولید، طرح بیمه تداوم تولید درگله های مرغ مادرگوشتی و مرغ تخمگذارتجارتی از سوی صندوق بیمه کشاورزی به اجرا درآمد ."

وی اشاره نمود؛ در این طرح گله های مرغ مادر گوشتی از سن 65 الی 115 هفتگی و گله های مرغ تخم گذار تجارتی از سن 91 الی 110 هفتگی نیز در مقابل عوامل خطرقهری - طبیعی و بیماری­های مشمول حذف کانون آلوده، تحت پوشش بیمه طیور قرار خواهند گرفت.

همچنین شمس زاده متذکر شد؛ بیمه گذارانی که مدت زمان بیمه نامه پایه طیور آنها به اتمام رسیده است برای بهره مندی از این طرح می توانند ضمن مراجعه به معاونت خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی در مراکز استان ها، با پرداخت حق بیمه جدید نسبت به خرید بیمه نامه مربوطه اقدام نمایند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید