چهارشنبه، 17 خرداد 02

مجمع ملی مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی برگزار شد

مجمع ملی مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی برگزار شد

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: مأموریت صندوق بیمه کشاورزی و کارگزاران بیمه کشاورزی در کنار یکدیگر، تلاش برای حمایت هرچه بهتر و بیشتر از کشاورزان است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز 19 اسفندماه 99، مجمع مشورتی کارگزاران با حضور محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، نیازعلی ابراهی پاک عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، جلال محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی و اعضاء مجمع مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی برگزار گردید.

در ادامه سلسه جلساتی که صندوق بیمه کشاورزی با مجمع مشورتی در طول سال برگزار می ­کند، این نشست نیز در فضای صمیمی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این نشست حسن نژاد بیان کرد: مأموریت صندوق بیمه کشاورزی و کارگزاران بیمه کشاورزی در کنار یکدیگر، تلاش برای حمایت هرچه بهتر و بیشتر از کشاورزان است تا با اطمینان خاطر به تولید محصول بپردازند و در صورت بروز خسارت، بیمه کشاورزی بتواند خسارت مالی بیمه گذاران را جبران کند.

در ادامه محمود زاده با اشاره به برخی از برنامه های کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس از نظام بیمه کشاورزی و جامعه کشاورزان کشور حمایت می کند.

در پایان اعضاء مجمع مشورتی کارگزاران  نیزبه تفصیل به طرح دیدگاه های خویش پرداختند.

گفتنی است؛ منتخب کارگزاران بیمه کشاورزی در کشور همواره مورد مشورت و رایزنی ستاد صندوق بیمه کشاورزی در زمینه های گوناگون می باشند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی
کلمات کلیدی: 

ارسال نظر جدید