چهارشنبه، 17 خرداد 02

نتایج بررسی های کارگروه قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی در اتاق فکر تشریح شد

نتایج بررسی های کارگروه قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی در اتاق فکر تشریح شد

هفدهمین نشست اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور اعضاء، ظهر امروز سه شنبه، پنجمین روز از ماه پایانی سال 1399، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در ادامه تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر، این نشست کارشناسی به بررسی گزارش این کارگروه در خصوص چالش های پیش روی و چگونگی برون رفت و ارائه راهکارهای پیشنهادی آن پرداخت.

همچنین در خلال جلسه اعضاء بر ضرورت بهره گیری از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه اجرای طرح های موفق بیمه فراگیر کشاورزی با به کارگیری ابزار نوین، مستند و مطابق با علم اکچوئری بیمه، تأکید نمودند.

سپس و در ادامه نشست، تعیین کارگروهی تخصصی به منظور بازنگری و رفع پیچیدگی ها و تعدد شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی بیمه کشاورزی با همکاری واحدهای استانی و نظارت هیأت مدیره را در اولویت برنامه های سال آتی، ضروری برشمردند.

در پایان با اشاره به سیاست ها و رویکرد نوین بیمه کشاورزی در جهت افزایش پرتفوی بیمه ای، ارائه بسته های منطقه ای و تشویقی در بیمه کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید