سه شنبه، 15 اسفند 02

نخستین نشست کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر برگزار شد

 نخستین نشست کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر برگزار شد 

نخستین نشست کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر با حضور اعضاء کارگروه، دبیر اتاق فکر و مرادنیا پیش از ظهر امروز شنبه، دومین روز از اسفند ماه 99، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی  چالش های این حوزه و چگونگی ارائه راهکارها مطرح و همچنین طرح استخراج، گردآوری، بروزرسانی و تشریح فرهنگ لغات و اصطلاحات بیمه کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در هفدهمین نشست رسمی با حضور کامل اعضاء اتاق فکر، جزئیات گزارش و نتایج بررسی های کارگروه قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی، به ویژه بازنگری در مندرجات ظهر بیمه نامه های کشاورزی با همکاری اعضاء و ادارات تخصصی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید