سه شنبه، 30 دى 99

پشتوانه جدیدبیمه ای برای طرح جهش تولید

پشتوانه جدید بیمه ای برای طرح جهش تولید

   به منظور گسترش و توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی با هدف حمایت ازتولید محصولات اساسی دیم کشور و ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز کشاورزان براساس ماده واحده بیمه کشاورزی مصوب 1362 و توافق بعمل آمده سه جانبه  صبح امروز تاریخ 22آذر 99 باحضوروزیر جهادکشاورزی،رئیس ستاد اجرایی فرمان امام وقائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام و صندوق بیمه کشاورزی منعقد گردید؛به گزارش روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی،اهداف این تفاهم نامه عبارت است از:

1- پوشش بیمه ای کشت های دیم منطبق بر قراردادهای طرح جهش تولید در دیم زارها  با کشاورزان در کشت های دیم مشخص شده در استان های هدف طی 5 سال که از سال زراعی 1400-1399 آغاز می گردد.

2- بهره مندی بیمه گذاران از گزینه بیمه ای که برای هر سال زراعی فی مابین طرفین تفاهم نامه توافق شده است.

3- فراهم نمودن امنیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان در راستای افزایش دانش فنی و جهش تولید.

 بیمه محصولات دیم شامل گندم، جو، حبوبات، گلرنگ و محصولات علوفه ای در استان های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و همدان و محصول کلزا دیم در استان های خوزستان و گلستان در سال اول  نیزبه عنوان موضوع این تفاهم نامه درج شده است، شایان ذکراست،این تفاهم نامه از سال 1400-1399 آغاز و با توافق طرفین برای 5 سال زراعی قابل تمدید می باشد.

ازجمله تعهدات تعهدات صندوق بیمه  دراین تفاهم نامه میتوان به  تعریف گزینه های ویژه این تفاهم نامه براساس توافق سالیانه برای هریک از محصولات در هریک از استان‌ها مطابق برنامه های عملیاتی طرح با پوشش کامل (0-100 درصد) عوامل خطرمنطقه ای ((بادگرم و بادزدگی، سرما و یخبندان زمستانه و انفرادی )) و برای عوامل (( باران های سیل آسا، تگرگ، زلزله، سرما و یخبندان بهاره، سیل و طوفان )) و پوشش خسارت فاجعه بار خشکسالی  هر یک از طرح ها ی بیمه ای موضوع  این تفاهم نامه.،محاسبه و تلاش برای تامین سهم کمک دولت بصورت ویژه در حق بیمه ها فراهم نمودن امکان صدور بیمه های تکمیلی درصورت تقاضای کشاورزان، پرداخت غرامت درصورت وقوع خسارت براساس قرارداد بیمه نامه به کشاورزان طرف قرارداد مطابق دستورالعمل های ارزیابی خسارت صندوق بیمه.و ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز طرفین تفاهم نامه برای این گروه از بیمه گذاران، برای تمام طرح هااشاره نمود .

گفتنیست با اجرای این تفاهم نامه مهم،پشتوانه بیمه ای برای آرامش خاطر بیمه گذاران فراهم خواهد بود.

منبع: 
روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید