شنبه، 25 ارديبهشت 00

جلسه کمیته فنی بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه کمیته فنی بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه کمیته فنی به موجب مفاد ماده 13اساسنامه بیمه کشاورزی مصوب سال 1363 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در آغازین ساعت کاری صبح امروز مورخ 28 آبان 99 جلسه کمیته فنـی با حضور نمایندگان اعضاء مجمع عمومی صندوق بیمه در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی، برگزار گردید.

در این جلسه محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی ضمن تبیین وضعیت کنونی بیمه گری، طرح های نوین در دستور کار را تشریح نمود.

سپس اعضاء نیز به بیان دیدگاه های خویش پرداختند.گفتنی است در طول سال،جلسات کمیته فنی به منظور هماهنگی وبحث وتبادل نظر در موضوعات مختلف کاری ودر جهت ارائه خدمات بهینه به جامعه ارزشمند کشاورزی ایران برگزار می شود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید