شنبه، 25 ارديبهشت 00

وبـینار راهکـارهای تـوسعه فـروش برگزار شد

وبـینار راهکـارهای تـوسعه فـروش برگزار شد

      وبـینار راهکارهای توسعه فروش بیمه در نمایندگی های بیمه کشاورزی، با هدف توسعه بیمه کشاورزی در کشور برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، امروز  بیست و یکم آبان 99، طی دو نوبت صبح و پس از نیمروز، با حضور ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و شماری از مدیران ستادی، همچنین مدیران اجرایی و هماهنگی بیمه کشاورزی در پنج استان کشور، وبینار هماهنگی برگزار گردید.

در این برنامه که از ستاد صندوق بیمه در تهران هدایت می شد، ضمن تشریح دقیق وضعیت عملکرد هریک از استان ها، شماری از نمایندگان نیز به بیان گزارشی از روند فروش بیمه نامه در کشور پرداختند و دیدگاه ها و پیشنهادهای خویش را مطرح نمودند.

عضوهیأت مدیره و مدیران ستادی حاضر در این نشست که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد نیز سیاست ها و راهکارهای اجرایی را به منظور توسعه پوشش حمایتی بیمه درکشور، تشریح نمودند.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید