شنبه، 25 ارديبهشت 00

تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه بیمه کشاورزی

تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه بیمه کشاورزی

صبح امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۹۹، محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در آغاز نشست مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر، با اشاره به رویکردهای جدید نظام بیمه کشاورزی به تشریح سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در نظام نامه شورای هماهنگی بیمه کشاورزی بنابر تأکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تشکیل این شورا، پرداخت و اجرای صحیح و مؤثر اجرای بیمه کشاورزی را نیازمند همکاری مجدانه همه اجزاء در بخش کشاورزی دانست.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، حسن نژاد با توصیف شرایط تولید در بخش کشاورزی و کاهش مستقیم درآمد کشاورزان ناشی از تغییرات اقلیمی شکننده، توسعه بیمه‌های فراگیر کشاورزی را راهکاری ضروری متناسب با استانداردهای علمی - فنی مورد تائید جوامع بین‌المللی برای استمرار تولید برشمرد و از آن به عنوان ضمانتی برای امنیت غذایی در کشور یاد کرد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه سخنان خود با اشاره به استقرار و کارکردهای شایان سامانه جامع بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک های مالی بخش کشاورزی، قدرت تشخیص و تفکیک ضرایب ریسک‌های جغرافیایی و مدیریتی هر واحد تولیدی را یکی از توانمندی ها و ارزش افزوده این سامانه نام برد.

همچنین در ادامه گزارش جامعی از طرح های نوین و عملکرد بیمه کشاورزی به جلسه ارائه گردید.

سپس هریک از اعضاء با بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود نسبت به گزارش عملکرد بیمه کشاورزی در خصوص ضرورت ارتقاء توانگری مالی بیمه کشاورزی، نقش بیمه کشاورزی در رونق بازارهای سرمایه، شناسایی عوامل خطر متناسب با شرایط اقلیمی کنونی، توصیه های فنی برای الگوی مناسب کشت های منطقه ای و ایجاد ساختاری برای کاهش ریسک تولید در بخش کشاورزی به بحث و گفتگو پرداختند.

در پایان این نشست خاوازی وزیر جهاد کشاورزی ضمن استقبال از طرح تشکیل شورای هماهنگی بیمه کشاورزی و ارائه گزارش عملکرد بیمه کشاورزی بر ضرورت همکاری نزدیک همه اجزاء و بخش های مختلف این وزارت بر لزوم تبادل اطلاعات فنی با هدف بهبود خدمات به جامعه شریف کشاورزان تأکید نمود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید