يكشنبه، 06 مهر 99

تقویت و روزآمدی سامانه جامع بیمه کشاورزی

در هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی مطرح شد؛

تقویت و روزآمدی سامانه جامع بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح امروز شانزدهمین روز از شهریور ماه 99، و در ادامه جلسات هفتگی، جلسه این هفته هیأت مدیره با حضور و هدایت محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه برگزار گردید.

در این جلسه که با رعایت پروتکل های بهداشتی و در واپسین روزهای سال زراعی جاری، برگزار گردید، ضمن تحلیل و بررسی نحوه ارزیابی خسارات در سال زراعی جاری، شیوه بررسی و محاسبه میزان خسارات در سال زراعی پیش روی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست اعلام کرد: با ارتقاء و تقویت سامانه های موجود، عملیات ارزیابی خسارات با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود و راه را برای ارائه خدمات بهتر و کسب رضایت بیشتر بیمه گذاران بخش کشاورزی هموارتر می سازد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: با اقدامات انجام شده، سرعت و دقت ارزیابی خسارات بیمه شدگان بخش کشاورزی، در کشور افزایش می یابد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید