شنبه، 08 آذر 99

طرح بیمه فراگیر، دانه های روغنی در آستانه تحولی نوین

طرح بیمه فراگیر، دانه های روغنی در آستانه تحولی نوین

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی نیمروز یازدهمین روز از امرداد ماه 99، سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه میزبان نشستی با موضوع بیمه فراگیر کلزا بود.

در این نشست مهندس مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی، دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و جمعی از مدیران ستادی صندوق بیمه حضور داشتند، ضمن بررسی عملکرد بیمه دانه های روغنی در سال زراعی جاری، طرح بیمه فراگیر کلزا برای سال زراعی پیش رو به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر حسن نژاد عملکرد بیمه کلزا را رضایت بخش توصیف نمود و ابراز امیدواری کرد با فراگیر شدن بیمه کلزا شاهد رشد و ثبات در تولید این محصول خواهیم بود.

مهندس مهاجر با ابراز رضایت از عملکرد بیمه کلزا در سال زراعی جاری افزود : بر ضرورت توسعه بیمه فراگیر دانه های روغنی تأکید نمود.

گفتنی است بیمه کشاورزی به عنوان ابزار نظام مند و حمایتی در بخش کشاورزی می تواند در توسعه محصول کلزا به عنوان یک محصول زراعی فرآیند پذیر در کشور، نقش مؤثـری ایفاء نماید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید