شنبه، 08 آذر 99

جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد

جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد

پیش از ظهر امروز شنبه یازدهمین روز از امرداد ماه 99، جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و مهندس نوری مدیر امور بیمه ای در ستاد صندوق بیمه کشاورزی و مهندس اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مهندس دشت بیاضی مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی، شماری از مدیران جهاد کشاورزی و معاون خدمات بیمه کشاورزی این استان از دیگر سوی با موضوع بیمه اجباری دام بر بستر ارتباطات از راه دور برگزار شد.

پس از آغاز سخن توسط مهندس اورانی، مهندس دشت بیاضی طی سخنانی از موفقیت در افزایش ضریب نفوذ بیمه دام در استان خبر داد.

سپس مهندس فرزانه معاون خدمات بیمه ای استان خراسان رضوی طی گزارشی به ارائه وضعیت اجرای عملیات بیمه کشاورزی در استان پرداخت.

در ادامه دکتر حسن نژاد با اشاره به دیجیتالی شدن عملیات بیمه کشاورزی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده های خسارت، از افزایش سطوح اختیارات ستادهای بیمه ای در استان ها خبر داد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان وضعیت پیش روی نظام بیمه کشاورزی، راهبرد توسعه بیمه کشاورزی و اثربخشی آن را از طریق افزایش فروش بیمه نامه و پرتفوی بیمه کشاورزی معرفی نمود و آن را زمینه ساز کاهش ضریب ریسک و افزایش تعهدات نظام بیمه کشاورزی برشمرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی صندوق برای ارائه سریع تر برنامه بیمه کشاورزی در سال زراعی آتی به نسبت سنوات پیشین، خبر داد.

دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به ماده 32 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، از همکاری جدی صندوق بیمه کشاورزی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و پی گیری وزارت جهاد کشاورزی در هیأت دولت به منظور توسعه بیمه های فراگیر کشاورزی در کشور سخن گفت.

در بخش پایانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی خواستار تسریع در تدوین شاخص هایی برای بررسی عملکرد شرکت های خدمات بیمه ای و کارگزاران بیمه کشاورزی شد.

در پایان دکتر حسن نژاد ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته در استان از اعلام آمادگی کامل ستاد صندوق بیمه کشاورزی برای کسب نظرها و پیشنهادهای مدیریت های استانی برای توسعه بیمه کشاورزی خبرداد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید