شنبه، 08 آذر 99

تشکیل هفتمین نشست اتاق فکر بیمه کشاورزی

تشکیل هفتمین نشست اتاق فکر بیمه کشاورزی

هفتمین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور دبیر و اعضاء اتاق فکر روز سه شنبه 31 تیـر ماه 99، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی، پیش نویس قانون طرح بیمه اجباری دام، طیور و آبزیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه مبحث فرآیندهای مساله یابی در حوزه بیمه کشاورزی، پرسشنامه های عارضه یابی با تاکید بر ارتقاء سطح بهره وری و تسهیم دانش سازمانی بیمه کشاورزی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید