شنبه، 08 آذر 99

درطرح بیمه فراگیر،آبزیان کشور از مبادی تولید بیمه می شوند

درطرح بیمه فراگیر،آبزیان کشور از مبادی تولید بیمه می شوند
 

      به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز سی امین روز از تیرماه  جلسه ای با موضوع بیمه اجباری آبزیان کشور از مبادی تولید در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی تشکیل گردید.

در این جلسه که در ادامه سلسله جلسات هماهنگی با متولی،مسوول بهداشت ودرمان وتشکل های تولیدی ذیربط، با حضور مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی،نمایندگانی از اتحادیه های مرکزی و سراسری ماهیان سردآبی ،سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات تشکیل گردید، نحوه اجرای بیمه آبزیان از مبادی تولید برای سال زراعی پیش روی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امید است در سال زراعی پیش روی، با طرح جدید بیمه اجباری وفراگیر آبزیان، حمایت بیشتری از تولید کنندگان بخش کشاورزی انجام شود و قدم بزرگی در تضمین امنیت غذایی کشور برداشته شود.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید