يكشنبه، 06 مهر 99

مبادله تفاهم نامه همکاری صندوق بیمه کشاورزی با مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مبادله تفاهم نامه همکاری صندوق بیمه کشاورزی با مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مبادله تفاهم نامه همکاری صندوق بیمه کشاورزی با مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

 

       به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، تفاهم نامه همکاری فیمابین صندوق بیمه کشاورزی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی،نیمروز  23 تیرماه 99 در محل ستاد سامانه دیجیتال بیمه کشاورزی مبادله شد.موضوع این تفاهم نامه به طور مشخص برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی های طرفین، برای ترویج بیمه کشاورزی در جوامع روستایی و عشایری و افزایش ظرفیت بیمه پذیری بین بهره برداران بخش کشاورزی می باشد. در این جلسه که مؤیدی رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و شماری از مدیران این مؤسسه حضور داشتند، از ویژگی های خاص عملکردی سامانه دیجیتال بیمه کشاورزی نیز،بازدید شد.

همچنین،حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، این تفاهم نامه را موجب توسعه بیمه کشاورزی در کشور دانست و اجرای آن را متضمن گسترش فرهنگ بیمه کشاورزی برشمرد.

مؤیدی نیز طی سخنانی از رابطه دیرینه مجموعه ترویج و بیمه کشاورزی به عنوان پتانسیلی ارزشمند نام برد و از آنجایی که موضوع پیوند نزدیک ترویج و بیمه کشاورزی مورد تأکیدوهمسوبابرنامه های راهبردی وزیر جهاد کشاورزی است، توسعه همکاری های فیمابین را خواستار شد.

در ادامه جلسه، تورج سعیدی عضو هیأت مدیره نیز گزارش کاملی از اقدامات بیمه کشاورزی در حوزه فن آوری دیجیتال(Digital Core Insurance) در کشور ارائه نمود.

گفتنی است با این تفاهم نامه، تحولی بزرگ در ترویج بیمه کشاورزی در کشور ایجاد خواهد شد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید