سه شنبه، 21 مرداد 99

جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

صبح امروز چهارشنبه آخرین روز از اردیبهشت ماه ۹۹، دومین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور فعال اعضاء در اجرای مصوبات و تصمیمات متخذه در هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست هم اندیشی دکتر صفری اصل مشاور قائم مقام و دبیر اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با ارائه گزارشی از وضعیت تشکیل اتاق فکر، بر ضرورت تسریع در تدوین راهکارهای مناسب برای کسب مساله یابی در سازمان تاکید و به تشریح چگونگی خلق، کسب و تسهیم دانش سازمانی بیمه کشاورزی بر اساس ساختار جدید و مقتضیات کنونی نظام بیمه کشاورزی پرداخت.

در ادامه این نشست تخصصی بررسی چگونگی انجام رونـد آموزش اعضاء اتاق فکر مطابق با پروتکل های علمی بررسی و فرهنگ سازی لازم در این زمینه مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان موضوع وب محور کردن ایـده ها و نظرات اتاق فکـر با بهره منـدی از زیرساخت ها و ابزارهای موجود در فضای سایبری مورد تأکید همه اعضاء قرار گرفت.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید