دوشنبه، 13 مرداد 99

مرزهای مدیریت ریسک درکشاورزی

به بهانه سی وهفتمین سالگشت تصویب قانون بیمه کشاورزی

مرزهای مدیریت ریسک درکشاورزی

 

      براساس گزارش آخرین شماره سال ۲۰۲۰نشریه معتبر سیگما در سال میلادی اخیر،میزان زیان اقتصادی جهان درپی حوادث فاجعه بارمعادل ۱۴۶ میلیارد دلاربرآورد شده است که سطحی برابر با ۶۰ میلیارد دلار آن توسط صنعت بیمه پوشش داده شده است.یکی از تجلی گاه های مدیریت ریسک های مالی در بخش کشاورزی،مکانیزم بیمه ای است.بیمه کشاورزی که مستقیما رودرروبااین حوادث است در شرایط تغییر اقلیم وحتی کوید۱۹ موقعیت خاصی دارد،بانک جهانی تعریف روشنی از بیمه کشاورزی ومرزهای آن،بیان نموده است.

بنابراین تعریف*:”بیمه کشاورزی یک مولفه مهم مدیریت ریسک است که جایگزین روش های  مدیریت ریسک وتولید روزآمدنمی شود.به سخن دیگر بیمه کشاورزی هنگامی اثربخشی اقتصادی-اجتماعی بهینه خواهد داشت که مدیریت تولید روزآمد و ریسک های فنی به درستی انجام شده باشد”.به عنوان مثال درمناطق زیرکشت که ریسک سیل یافرسایش بالاست،باید باطرح های بیولوژیک ویا سازه های مهندسی،زیان سیل را به حداقل کاهش داد.سازوکار بیمه کشاورزی که در بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام می شود،به عنوان یکی از سیاست های حاکمیتی دولت ها برای پایدار سازی تولید وبه خوانش دیگرکمک به تامین امنیت غذایی است واز این روی دولت ها دراین طرح ملی،مشارکت مالی ،سیاست گذاری واولویت بندی دارند.درایران نیز وزارت جهادکشاورزی،مسولیت مجمع عمومی صندوق را ازسوی دولت برعهده دارد واز مشارکت سودمند بانک کشاورزی وهمچنین تشکل ها،برای اجرای این طرح ملی،بهره می برد.موفقیت طرح استراتژیک بیمه کشاورزی علاوه بر الزامات روشن بانک جهانی،درگرو باور درست ازاین سازوکار مشارکتی دولت-مردم است.

درپایان این نوشتار ضمن یادکرد از نخستین روز خرداد1362 وتصویب قانون بیمه کشاورزی در مجلس شورای اسلامی،لازم می دانم از همکاری همه کسانی که دراجرای این طرح ملی یاری نموده اند وهمچنین جامعه فرهیخته همکاران بیمه کشاورزی در سرتاسر میهن پهناورمان سپاسگزاری نمایم.

Agricultural insurance is an important Component of risk management in agriculture but does not replace good risk management techniques, sound production methods and investments in up to date technology. Worldbank.org*

محمد ابراهیم حسن نژاد

             قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید