سه شنبه، 21 مرداد 99

نشست ستاد بیمه اجباری دام برگزار شد

نشست تخصصی بیمه اجبـاری دام در سال جهش تولید، صبح روز سیم اردیبهشت 99، در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز گذشته 30 اردیبهشت 99 جلسه ستاد بیمه اجباری دام با حضور مدیران ارشد ستادی صندوق بیمه کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایر، سازمان شیلات و اتحادیه سراسری دامداران تشکیل گردید.

در این نشست تخصصی دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ضمن دعوت از عموم کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش مهم از اقتصاد کشور در همراهی و همکاری دستگاه های مرتبط در این طرح، ابراز امیدواری کرد، با اجرای این طرح ملّی که در جهان کم سابقه است، حمایت همه جانبه و کامل از سرمایه دامی کشورو تولیدات کشاورزی انجام گیرد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید