پنجشنبه، 08 خرداد 99

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا

با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه حضوری در مقابله با شیـوع ویروس کرونا (کووید  19)، گفت: صندوق بیمه کشاورزی تسهیلاتی را برای بیمه گذاران از طریق مراجعه اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی مشتریان بیمه کشاورزی به نشانی cs.sabka.ir برای ثبت خسارات و مشاهده سوابق بیمه ای آنان، فراهم نموده است.

دکتر حسن نژاد با تأکید بر همکاری عموم مردم و جامعه کشاورزی کشور برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: بیمه گذاران خسارت دیده می توانند برای ثبت ادعای خسارت خود با ارسال پیام کوتاه به شماره های همراه مشخص شده در بیمه نامه های خود که در پایگاه اینترنتی این صندوق به نشانی sbkiran.ir نیـز آمده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری نسبت به ثبت ادعای خسارات خود اقدام نمایند.

وی با دعوت از همه بیمه گذاران برای تسهیل در فرآیند بررسی خسارت واحد تولیدی خود اعم از مزارع، باغ ها، استخرهای پرورش ماهی، بی درنگ با اعلام  خسارت خود از طرق یادشده نسبت به ثبت خسارات واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

گفتنی است، اکنون بیمه کشاورزی به عنوان یگانه سازوکار نظام­ مند در جبران خسارات اقلیمی و استمرار تولید با حق­ بیمه ­ای مشخص در تمامی موارد زیرپوشش حمایتی خود، و بر اساس قانون در نخستین فرصت ارزیابی خسارات و پرداخت غرامات را مطابق تعهدات مندرج در بیمه نامه به­ منظور جبران بخش قابل توجهی از خسارات برای بیمه گذاران، فراهم می­ نماید.

در پایان از عموم کشاورزان شریف دعوت می شود، برای فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی خود بیمه نامه تهیه نمایند تا در هنگام رخداد خسارت، امکان جبران بخشی از خسارات از طریق سازوکار بیمه کشاورزی فراهم باشد.

 جدول مشخصات مدیران عامل نمایندگی بیمه کشاورزی به تفکیک استان
ردیفاستاننام نام خانوادگیتلفن همراهنام نمایندگی
1آذربایجان شرقیسمانهمرادنژاد09146866036سهند سبزینه مهر هشترود
2آذربایجان شرقیابوالفضل یوسفی09124705928 دام گستر ارسباران
3آذربایجان شرقیسهرابسائیلی09144214822آذرکشت ملکان
4آذربایجان شرقیتوحیدکاظمی9148139726كشت گسترفلاحت
5آذربایجان شرقیفرزانه احسانی09141905124سبزگسترزنوز
6آذربایجان شرقیجبرائیلاخلاقی09143312513سبز گستران سراب
7آذربایجان شرقیحسینکاظمی خدادوست09141000696آرام پویان کندوان
8آذربایجان شرقیپرویزاصغر زاده منصوری09144143142 سبزپرورسهند
9آذربایجان شرقیوحید هادی09141932868آذر دام جلفا
10آذربایجان شرقیمحمدرزاقي قرمزگلي09144085706 برگ سبز آذرشهر
11آذربایجان شرقیسیدعلیشهبازی09143211767  سبز آفرین آذربایجان
12آذربایجان شرقیسجادحدادي09144261196سيب سبز ارسباران
13آذربایجان شرقیمنیرهفرهنگی09141762684امداد گستر آذربایجان
14آذربایجان شرقیمقصودعليپور09149138318سبزانديشان ارسباران
15آذربایجان شرقیصابرمحمدی09149286040آسایش گستر مراغه
16آذربایجان شرقیاسماعیلپورعلی09149116430مهر امید کشاورزان ارسباران
17آذربایجان غربیشبنم عزیزی آشناآباد9143880858کمند سبز اسپوتا
18آذربایجان غربیایرج مرادی9189781948سبز گستر وزینه سردشت
19آذربایجان غربیمختارزاويه9143635180نگین صفائیه خوی
20آذربایجان غربیفريدوندهقاني9143638935آوای امید کشاورز
21آذربایجان غربییاشارجمشیدیان9144814744طلوع بیمه شاهیندژ
22آذربایجان غربیتحسینکمالی زاده9144428768پوشش سبز گستر پیرانشهر
23آذربایجان غربیرشید حبیبی9143803453 سیمین بیمه میاندوآب
24آذربایجان غربیسیدموسیسیدطاهری9143443560فرجام التیام میهن
25آذربایجان غربیمير محمد جلالي9143634457ائل داياق ماكو
26آذربایجان غربیانورابراهیم اذر09144425973  افتاب تابان مهاباد 
27آذربایجان غربیصلاحمحمدحسين پور0914-1682648صنوبر سبز مهاباد 
28آذربایجان غربیمهدییگان سنگی9141874989 اروم مهر گستر امید 
29آذربایجان غربیپونهقهرمانيان9141878452ایمن كشت سلماس 
30آذربایجان غربیصابردیندوست9144450695زرین كشت سلماس
31آذربایجان غربیرقیه مداحی9148241149صدرای سبز افشار  
32آذربایجان غربیمهدیفعله دوست9141499547ساقه های امید آذربایجان 
33آذربایجان غربیسوران خالدی نسب9141883846خدمات بيمه اي ياس زرد 
34آذربایجان غربیکریمغفوری9149797847 سبزدشت بوکان
35آذربایجان غربیصفرشیردل9141650316خوشه طلایی چالدران
36آذربایجان غربیميراحمدرضايي قره تپه9144621571آوای امید کشاورز
37اردبیلمنصورقلی پور9141574731اکین مغان
38اردبیلمحمدفرجی9141596194حامیان دشت مشکین
39اردبیلداریوششوقی9143529236آرام دشت خلخال
40اردبیلغلامرضارشیدی9143527078سهند دام مغان
41اردبیلفرهادناصرامینی جلودارلو9144516803تلاش زرع جعفرآباد
42اردبیلحميدقربانيان9149511553ره گویان زراعت زرد
43اصفهانشاهرخ اسعدی9133271400آتیه سبز سمیرم
44اصفهانعطاءالهطاهری9131223025آتیه سازان بهار سمیرم
45اصفهانجلالامینی فرد932024101شرکت آرین مهر لنجان
46اصفهانمحمد بهرامی 9132214552حامی کشت پاسارگاد
47اصفهانمهديسعيدي9132707642بيمه گستر اسپادانا
48اصفهاناحمدنیکبخت9132083646آتیه مهر سپنتا
49اصفهاناصغرشفيع‌زاده خولنجاني9133345473انديشه كشت و دام زاينده رود
50اصفهانفرزانهنوروزی نژاد9131028828آتيه انديشان سپنتا
51اصفهانعلی سوئدی9135626914حامیان کشاورزی آریانا
52البرزمهشیدبشیرگنبدی9123617236بیمه گستران آریا
53ایلامعلی عباسریزه بندی9188413162حامیان دام کشت
54ایلاممریم پورنادر9183410329آبادگران سبز ایلام
55بوشهرمظفربیژنی نیا9177710053 گشتاور کشت جنوب
56بوشهرخسرو رجب پور9177717144سبزافرینان دیلم 
57بوشهرکاوهابراهیمی9178369197بیمه گران جنوب گناوه
58بوشهرحسن اسماعیلی9173736732مهرپویان خلیج فارس
59بوشهراسداله پولادی‎09177748605نسیم کشت بوشهر
60بوشهرمحمد اکسیر9173725893سبزه رویان جم
61بوشهرمحمدرضا چمن کار9171736940ایمن رایان جنوب
62تهرانسید مهدی طباطبایی09123017548دشت لوت البرز
63تهرانابوالقاسم کریمی منظور09121354929ژرف پژوهان تیراژه
64تهرانتورج مسرور09123085184مهر پاد زرین تار
65تهرانمحمد علی امیدی09385366057  نهان کاوش دام زرع
66تهراناحمدکاظمی9122307965همیشه سبز ایمن
67جنوب کرمانمحمد شجاع الدینی9139499151مهربیمه کهنوج
68جنوب کرمانمعصومهاحمدیوسفی9132488438زیتون طلایی گستر جنوب
69جنوب کرمانسمیهخدیشی9131488684اتيه سازان هليل 
70چهارمحال و بختیاریجعفربیابانی9132829618سبز گستر دهقان سامانی
71چهارمحال و بختیاریفرشاد داوطلب سامانی9131836923 زرین باغ چهارمحال
72چهارمحال و بختیاریعليرضامحمد صادقي9132879510شايان سبز چهارمحال
73چهارمحال و بختیاریبهزاداسماعيلي9131821060 آذين كشت لردگان
74چهارمحال و بختیاریغلامرضاچهلگردی سامانی9131838702نویدزاینده رود
75چهارمحال و بختیاریعليرضارفيعي9133843525دامون سبز چهار محال
76چهارمحال و بختیاریپروینترابی فارسانی9138864299 بیمه گسترسالدران میزدج
77چهارمحال و بختیاریعلی رمضانی9133808342هفت لنگ اردل
78خراسان جنوبیمنیرپاک9153630059حمایت گستر قاینات
79خراسان جنوبیمحسنجاهد9370795536ایمن گستر سرایان
80خراسان جنوبیفهیمهسادات شیردل9158341074بهار سبز فردوس
81خراسان جنوبیمحمدخزاعی9153202784سبزآفرینان فلق
82خراسان جنوبیملیحهجمالی معصومی9153353032فردای بهتر بشرویه
83خراسان جنوبیمحمد اسوده9155615722آتیه سازان مهر نهبندان
84خراسان رضویعلی اکبررستمیان9155720129یاران کشاورز
85خراسان رضویمجید خزاعی9155320310نارون کاشمر
86خراسان رضویمهري محمدمهديزاده9105021071ياوران مه ولات
87خراسان رضویعباسفرخي استاد9155037120طلوع شرق كلات
88خراسان رضویوهابحیدری9153177562حامیان اقتصاد سبز طوس
89خراسان رضویزهرا فدایی9385781879تلاشگران سبز ابیورد 
90خراسان رضویاعظمکریمی9158816960میراب درگز
91خراسان رضویفاطمهپرویش9159661235آفتاب مهراندیش
92خراسان رضویاميد بهره مند9153324348ايمن گسترخواف
93خراسان رضویمحمد عابديني09153332681كناردشت شرق
94خراسان رضویمصطفيمحمدي9151801737سبز ياران قوچان
95خراسان رضویمهشیدراهبر9151743600حامیان اقتصاد کویر
96خراسان رضویسلمانریاحی9155289575احسان تایباد 
97خراسان رضویسجاد جهانی9155024939ایمن کشت فریمان 
98خراسان رضویندیمهتوسلی9153758719مهراورا ن سبزگناباد
99خراسان رضویمحمددری9385781879اندیشه همای سبز
100خراسان شمالیالهامنیرومندبیگان09151889487بیمه گستر شیروان
101خراسان شمالیزهراایمانی09151699074دشتبانان تلاشگر
102خراسان شمالیمحسن شیخ نژاد09153846642محافظ سبز سمنگان
103خراسان شمالیمصطفیمجردی09385613691مهر گستر کشاورزان راز
104خراسان شمالیسپیدهفیروزه09151885437سبزبنا خراسان شمالی 
105خراسان شمالیآسیهبهروزمفرنقاه09158844692سبزآریان فاروج
106خوزستانسعید خسروی9169381820ایرساآذین جنوب
107خوزستانعلیرضاتمینی9166412360آروین سبز خوزستان
108خوزستانفریدون نادک زاده9166416992نگین بیمه دز
109خوزستانرضا کریمی09168218720نوای کشاورزان جنوب
110خوزستانیاسین اسدپور9166400559ایمن خوشه دانیال  
111خوزستانيوسف علي ياراحمديان9166919295چتراقلیم 
112خوزستاناکبر چنگیزی9161720442طلای سبز بهبهان  
113خوزستانمسعودامیری9166916049دام چویل زاگرس 
114خوزستانبهزادبرنا9163132538اطمینان کشت اهواز
115خوزستانکامرانصفرزاده9167290565مبتکران سبز کارون
116خوزستانمهدیخلوی زاده9304813211 نوید سبز کارون
117زنجانسعیدخسروی9123410520سبزینه گستر مهر زنجان
118زنجانمینا رستمی‎09127425594امید کشاورز زنجان
119زنجانابراهيم افشاري9124411196 بصیرکشت آتیه خدابنده 
120زنجانهوتنحاجی قربانی9127414837 تلاشگران سبز ابهر
121زنجانشيوا خالقي‎09121611891کارگزاران ارزیابان فرازمهر 
122سمنانمحسن امیری9127323810بیمه گران طبیعت گرمسار
123سمنانمریمرجبی9123319028سبز باوران قومس
124سمنانحمیدرضاقاسمی9193336441نسیم سبز مزارع کومش
125سمنانمهدیقاسمی9193753975گویش سبز شاهرود
126سمنانعبدالرضاپاکدامن9125318970نگین سبز کومش
127سمنانسيدعليرضاموسويان9123324435بیمه گران طبیعت دامغان
128سمنانسعیدهرحمانی9124731749كوشاگسترسبزشاهرود
129سیستان و بلوچستانمحبعلی راحت دهمرده9151447112هامون اختر شرق
130سیستان و بلوچستانعلی اکبرمیرلاشاری9155476064سایه گستر کشاورز
131سیستان و بلوچستانذکریاکهرازهی9155490086خاطر آسای کشاورز
132فارسشهرام امیری9173035968پیشگامان عدالت فیروزآباد
133فارسنرجس خاتونشاهمرادی9173327191 امیدبیمه پارسه
134فارسمحمد حسینمحمدی9173233229کشاورز گستر نرگس زار کازرون
135فارسایمان محمدی9179513071تکاپوسیران پویا
136فارسعلیکوچکی09178560995فراچترسبز
137فارسعلی ثانوی9177316218عادل گستر دارابگرد
138فارسآرش لياقت9173149416همياران بيمه سبزدشت فارس
139فارسفاطمهرحیمی9173064298آوای سبز فارس
140فارساحمدساریخانی9173520558خرم کلید فارس
141قزوینحجت الهآخوندی9126826650فلاحت سبزبهاران
142قزوینخدیجهکریمی09125812937ایمن بیمه خرقان
143قزوینمحمدزارعی9127802042بیمه سبزطبیعت
144قمثنا حکیم زاده9300236105تأمین پایدار قم
145قمسید علیباقری9127540089سیاق سبز قم
146کردستانمرتضيالوندی09125426452سبزرویش گروس
147کردستانسارا   رضوانی09188742859آشیانه سبز سقز
148کردستانفرهادرستمي09188731618حامی کشت کامیاران
149کردستانعرفان خود بین09188708920مهرگان غرب دیواندره
150کردستانتوفيق خدامرادي09183724856ژیان گستر لیلاخ
151کردستانمجتبي جناب زاده09370843919پشتیبان زارع ماد
152کردستاننرمین مروتی09183749611ایمن گستر بانه
153کردستانامير اسكندري09183780914ایمن کشت گستر سنه
154کردستانبهمنفاتحی09189726456حفاظ گستر کوهستان
155کردستاندلبرادمن09186684565ایمن کشت زاگرس
156کرمانحسینبلوچ محمدرضاخانی9133931337سبز گستر نوق
157کرمانعلی اصغر حسن زاده9131939973سبزگامان بیمه شهربابک
158کرمانعلیابراهیمی9131979522 بهاردشت 
159کرمانمحمد حسین پورحمیدی9132467068كوير سبز بم
160کرمانعباسحسن زاده9132464812 سبز گستر پنجم دي 
161کرمانعلیپورقلندر9137468900آینده سبز کشاورزی 
162کرمانمهدی انجم شعاع9133435242كشتبانان سبز كوير
163کرمانرضا پورابراهیمی9133790339نوید سبز سیرجان
164کرمانعلیکهنسال عزت آبادی9131930211آتیه نگر انار
165کرمانعلی پریش9133937033همیاران کویر
166کرمانناهیدمحسن پورزردشت9135038926بهامین گستر کویر بافت 
167کرمانمجتبیاخلاص پور9133793862گل داوودی
168کرمانمحسنزيدابادي9133472581 ترنم کویر سیرجان  
169کرمانشاهيوسفصحرايي9189263118  سامان گستر شاهو   
170کرمانشاهمهتابحقیقی فرد9187931814   كشاورز حامي آناهيتا      
171کرمانشاهصادقعبدالهي فرد9188395011         آرام طبيعت دالاهو    
172کرمانشاهمسعودمرادي9188346866    پادير  
173کرمانشاهقانعحاتمی9183561019همیار کشاورز اورامان
174کرمانشاهكامبيزخورشيدي9183338498  حاميان كشت كرمانشاه 
175کهگیلویه و بویراحمدعبدالرسول قلی پور9177417970رحمت آسمان آبی
176کهگیلویه و بویراحمدحسین نامی زاده9179425360کیمیا کشت جنوب
177کهگیلویه و بویراحمدغفار بازی9176633439ساقه زرین گچساران
178کهگیلویه و بویراحمدجعفرمظفری9176278556نارون ارغوانی کوهساران دنا
179گلستانحاجی بردی قلیچی ینقاقی9113763012 اتحادسبزدشت گنبدکاووس 
180گلستانعلیرضا نوروزی9113717313  حافظان سبز گلستان 
181گلستانآرزوضمیرپور9112702628حامی سبز گلستان
182گلستانمیثم میرعرب9113765400 مهرکاوان  
183گلستانحامدسخي9111786743  ناجي صحرا  
184گلستانمحمدولینجف زاده9113747957ناجي سبز كشت گلستان
185گلستانمهسابنی عباسی شهری9113120374 ثمین سبزگلستان 
186گیلانآمنهیوسف پور سیاهکلی‎09905131404شالیزار سیاهکل
187گیلانمهدیقوی پنجه جو9363628275کوهسار لنگرود
188گیلانسیدمهدی میرحسینی مقدم9111415046خوشه طلایی
189گیلانلیلا آقاگلی9112813851پیشگامان روسفید آستارا
190گیلانفريد اسدي 9113390387گياهك سبز شاندرمن
191گیلانمحمدعلییوسفی9111448453خوشه چین رودسر
192گیلانسیدضیانبی پوراملشی9113352592کوهپایه سبز املش
193گیلانرضافرخي09112416855نگين كشت سيسكوه
194گیلانیوسفروحی فلکدهی9113850570مهرآیین سبز صومعه سرا
195گیلانعلیبغدادی9111356118شکوفای سبز خزر
196گیلانعباسگلعلی زاده لاله دشتی9113348001مهراوران سبز کوچصفهان
197گیلانمحبتجلالی9111832837اندیشه تالش
198گیلاناحمدعابدی9113342612مهرگسترلشت نشا
199گیلانرامین شیرزاد احمدسرائی9113338253حامیان گیل دشت
200گیلانمحسنعلیزاده9111386496حامی گسترکوچان
201گیلانمحمدعلی گلی پور9113354806سایبان تولید روستا
202گیلانپرواموحدی شاد9112319639کشتکاران امواج زرین
203گیلانمهرزادلطفي بهروز9113310925بانيان بيمه گيلان
204گیلانامين ملكي9111839003بيمه گستر رضوان
205گیلانمحمدتقوی لاکانی9113343900پارسیان آریا دیلم
206لرستاننوشین طولابی فرد9166695349سبز پالیز مهر
207لرستانایماننظری9163972868خرم بیمه افلاک
208لرستانسیداصغر  نوشادی حسینی9169630161سبزفرجام کوهدشت
209لرستانامیرحسین بهاری9166975451فلاح پرورمتین
210لرستانامینحسین پور9122207112طبیعت گستردلفان
211لرستانیونسندری9169631518تاف زاگرس  سلسله
212لرستانایوب زند لشنی9169640407ایمن کشت ازنا
213لرستانمحبوبه عباسی فرج زاده 9166663472سروش تمندر
214لرستانمهناز دیوکان9197726174سروش سبز غرب
215لرستانزینبخورشیدوند‎09167353619پردیسان سبز لرستان
216مازندرانام البنینبجنوردی خلردی9113554944شرکت امداد کشاورزان مازند
217مازندرانسیده مائده غلامحسن نیا9372725961 اعتماد گستر مامطیر
218مازندرانندابرزویی کوتنایی9112240058زرع گستر مازندران
219مازندرانمریم کوچ پیده9111914533آریادسبز تنکا
220مازندرانفریبرز اعتضادی9119498990سبزگستررنگین کمان طبرستان
221مازندرانشبنمابراهیمی9112927028نگین سبز خزر
222مازندرانفرحنازعمرانی پرایی9115671024 فلاحت گستر مازندران
223مازندرانشیواکابلی9114390837پیمان طلایی جویبار
224مازندرانام البنینرحمانی9118626953مهرگستراشرف
225مرکزیمهدي آزاد9125783717حامي خوشه سبز
226مرکزیمحمد براتی9194271292خوشه های مهر خمین
227مرکزیزينب تلخابي9185806531آرامش کشاورزی
228مرکزیمحمدعلی نبی لو9183608861اطمینان خاطر کمیجان 
229مرکزیمهتاب کاکاوند9163625211حامي حاصل سبز
230هرمزگانسیمینشهبازی احمدی9173588220پاوان گیاه بندرعباس
231هرمزگاناقدسصالح زاده9175262395نخلستان سبز رودان
232هرمزگانمحمدثمالی9160720901 هرمز یاران جنوب میناب 
233هرمزگانمجید امانی9176587292سبز پوشان حاجی آباد
234همدانمحمدقربانفراهانی9183517855سیناتاک غرب
235همدانمجتبیکمالیبنان9188122705بیمه سبزسینای اکباتان
236همدانسعیدخدابنده لو9188111685مهراکباتان
237همدانمحمدمهدیامیدی9183110825حامیان مروج هکمتانه
238همدانسمیهامانی9181102800پارسیان کشت هکمتان
239همدانعلیزین العابدینی9183504362سبزآران تویسرکان
240همدانعلیفریادرس9188504402ایمن کاشت نهاوند
241همدانپرستوعربی91898116808بانیان بیمه سبز
242یزدكاظمصادقي تفتي9131587791فرازمان يزد
243یزدزهراشعبانزاده یزد9139523206بیمه پرداز خاتم
244یزداعظم السادات موسوی9133579673امین اردکان
245یزدفیاضفضایی9131572844رهروان سبزگستر یزد
246یزدمحمدرضاعسکرنژاد9131528407فرامهر سبز ابرکوه
247یزدمیناکمالیان مهریزی9133581028آتیه اندیش  کشاورز کویر
منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید