جمعه، 20 تير 99

یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است

در سال جاری تاکنون

یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، بعداز ظهر سه شنبه 15 بهمن ماه 98، در نشست خبری در محل اتاق پایش و راهبری سامانه جامع بیمه کشاورزی، با بیان سیاست های جدید بیمه کشاورزی در سال جاری از پرداخت یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران خسارت دیده خبر داد.

دکتر حسن نژاد در نشست تخصصی با حضور آگاهان و اصحاب رسانه با بیان مقتضیات ارتباطی نظام بیمه کشاورزی، بر تبیین فرهنگ صحیح بیمه کشاورزی تآکید نمود.

وی در ادامه این نشست طی سخنانی با تشریح آخرین وضعیت اجرای عملیات بیمه کشاورزی در کشور، گزارش مبسوطی از استقرار سامانه جامع بیمه کشاورزی CS و اتاق مانیتورینگ و نیز کارکردها و مزیت های انحصاری آن از زوایای مختلف به ویژه سرعت عمل این سامانه در بررسی و پرداخت غرامت به بیمه گذاران در کشور، ارائه نمود.

گفتنی است کشور پهناور ایران همواره متاثر از پدیده تغییر اقلیم و نوسانات دمایی است که تاثیر مستقیمی بر شیوه کشاورزی و درآمد کشاورزان دارد. در این میان سازوکار بیمه کشاورزی یکی از قابل اتکاترین، ابزارهای حمایتی در زمینه مدیریت ریسک ­های مالی این بخش است که با مشارکت کشاورزان می­تواند، خدمتی اثرگذار در استمرار تولید ایرانی و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور داشته باشد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید