پنجشنبه، 08 خرداد 99

نشست تخصصی مشترک با مدیران امور ستادی بانک کشاورزی برگزار گردید

نشست تخصصی مشترک با مدیران امور ستادی بانک کشاورزی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی و بین المل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز 25 آذر ماه 98، مدیران امور ستادی بانک کشاورزی در سامانه جامع بیمه کشاورزی حضور یافتند.

در جریان این بازدید که با حضور دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، مهندس سعیدی عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید، ضمن معرفی سامانه Core Insurance  موسوم به سامانه جامع بیمه کشاورزی، شرایط و مراحل استقرار زیرساخت های آن تشریح گردید.

 در ادامه دکتر حسن نژاد، با بیان ویژگی ها و اخصاصات این سامانه بر خط، از ارائه 200هزار نوع تعرفه متفاوت در سال زراعی جاری در عملیات صدور بیمه نامه متناسب با شرایط و انتخاب بیمه گذاران برای پوشش گسترده بیمه ای در کشور خبر داد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید