يكشنبه، 06 مهر 99

بیمه کشاورزی،دو رویداد فن آورانه در یک روز

بیمه کشاورزی،دو رویداد فن آورانه در یک روز

با توجه به اجرای دیجیتال  و برخط بیمه کشاورزی در سراسر کشور، صندوق بیمه کشاورزی در سمینار راهکارهای پیاده سازی کشاورزی هوشمند ونیزگردهم آیی فن آورانه حضور یافت.

در رویداد علمی و فنی نخست که صبح دهم آذر 98، با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی و سازمان فضایی ایران در تهران برگزار شد، تفاهم نامه همکاری متقابل به امضاء طرفین رسید.همچنین دراین سمینارپانل تخصصی با حضور مهندس تورج سعیدی،عضوهیات مدیره صندوق برگزار گردید.دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی نیز طی سخنان کوتاهی پارادایم دیجیتالی کردن فعالیت های بیمه کشاورزی راتشریح وبر رویکرد همکاری با فعالیت های دانش بنیان درکشور تاکید نمود.

ازجمله اهداف این تفاهم نامه می توان به مشارکت و همکاری در توسعه فناوری‌ها و بکارگیری شرکت‌ها و کسب ‌و کارهای دانش‌بنیان در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین (اینترنت اشیاء (IOT)، سنجش‌ازدور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در صنعت بیمه کشاورزی اشاره کرد.

در رویداد دوم که ظهر همین روز در محل صندوق نوآوری وشکوفایی وباهدایت معاونت علمی وفن آوری ریاست جمهوری برگزار گردید،تفاهم نامه همکاری های هوشمند وفن آورانه به امضای سه طرف رسید.

گفتنی است، صندوق بیمه کشاورزی ضمن تعامل نزدیک با بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان آمادگی دارد با الگوی مشابه در موضوعات مرتبط با مدیریت ریسک نیز چنین تفاهم نامه هایی را تنظیم، مبادله و اجرایی سازد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید