دوشنبه، 05 خرداد 99

برگزاری جلسات منظم کمیته تحقق برنامه های بیمه کشاورزی

برگزاری جلسات منظم کمیته تحقق برنامه های بیمه کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و بین المللی صندوق بیمه کشاورزی به موجب احکام صادره توسط قائم مقام بیمه کشاورزی، کمیته تحقق برنامه های بیمه کشاورزی با حضور مدیران ستادی بیمه کشاورزی در آبان ماه جاری تشکیل شد.

در قالب این کمیته، جلسات هفتگی به طورمنظم برگزار و سطوح برنامه های ابلاغی و میزان تحقق سطوح بیمه ای مورد نظارت و راهبری قرار می گیرد.

همچنین به موازات برگزاری جلسات، در قالب گروه های اجرایی بازدیدهای استانی نیز برگزار می گردد.

امروز بعدازظهر در واپسین ساعات و روزکاری آبان ماه جاری، جلسه کمیته با حضور فعال اعضاء وهدایت دکتر ابراهیمی پاک عضوهیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، در حال برگزاری است.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید