دوشنبه، 05 خرداد 99

حضور میهمانان خارجی در ستاد صندوق بیمه کشاورزی

حضور میهمانان خارجی در ستاد صندوق بیمه کشاورزی

مدیرکل مرکز توسعه روستایی یکپارچه آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP) به همراه مدیر آموزش این نهاد بین المللی مرتبط با فائو (FAO)،پس از بازدید از سامانه جامع بیمه کشاورزی ، پیشرفت های نظام بیمه کشاورزی ایران در حوزه دیجیتال را در سطح کشورهای جهان کم نظیر خواند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح امروز 29 آبان ماه 98، در طی این دیدار، گزارش جامعی از فعالیت های بیمه کشاورزی و قابلیت های دیجیتال در جهت توسعه پوشش حمایتی بیمه کشاورزی در کشور ارائه  و از بخش های مختلف سامانه جامع بیمه کشاورزی بازدید شد.

آقای تویتا، مدیر کل این نهاد بین المللی که برای شرکت در دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه های اشتغال روستایی و کاهش فقر، در ایران به سر می برد، ضمن تقدیر از حضور پررنگ و اثرگذار بیمه کشاورزی در جامعه روستایی کشور، نسبت به توسعه روابط فی مابین اعضاء و نیز بهره گیری جهانی از تجربه ایران در زمینه بیمه کشاورزی دیجیتال، تأکید کرد.

 

در ادامه این دیدار دکتر حسن نزاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با استقبال از مراودات فنی با این نهاد بین المللی که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ایران در آن عضویت دارد، ابراز امیدواری کرد، روابط با کشورهای عضو سیرداپ، توسعه یابد.

وی از آمادگی کشورمان برای انتقال دانش و تجارب به دست آمده خبر داد.

همچنین در ادامه گفتگوهای دوجانبه مقررشد زمینه انتقال دانش نظام بیمه کشاورزی ایران به کشورهای عضو، با برگزاری دوره آموزشی،در سال پیش روی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

گفتنی است در این دیدار دکتر کیانی راد رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان هماهنگ کننده برنامه های مشترک سیرداپ در ایران نیز حضور داشت،

ونکات مربوط به همکاری های متقابل را تشریح نمود.شایان ذکر است مرکز توسعه روستایی یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه با نام سیرداپ، مرکزی بین الدولی ومرتبط باFAO است که شامل 15 کشور در حوزه آسیا و اقیانوسیه می شود و ایران از سال 1383 به عضویت این مرکز درآمده است.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید