يكشنبه، 06 مهر 99

تفاهم نامه همکاري مشترک صندوق بيمه کشاورزي و مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

فصل نوینی در بیمه کشاورزی با

تفاهم نامه همکاري مشترک صندوق بيمه کشاورزي و مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

تفاهم نامه همکاري مشترک صندوق بيمه کشاورزي و مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح امروز چهاردهم آبان ماه 98، در راستای ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه و امکان برخورداری حداکثری بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی از مزایای بیمه کشاورزی، تفاهم نامه همکاری مشترک توسط دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام و عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و دکتر علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مبادله گردید.

ازجمله اهداف این تفاهم نامه می توان به انجام مطالعات و پژوهش های تخصصی و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در راستای به کارگیری و بهره برداری از ظرفیت علمی و نیز یافته های تحقیقاتی، پژوهش های کاربردی و مشاوره کارشناسی و فنی و آموزشی مؤسسه در ابعاد مختلف، به ویژه آسیب شناسی متـدها، الگوی فعالیت و محاسبات بیمه ای موجود و ارائه الگوی مناسب و روش مند محاسبات مرتبط با بیمه کشاورزی اشاره کرد.

دکتر حسن نژاد در دیدار با رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، با اعلام اصلاح جغرافیای خطر منطبق با مناطق همگن در محاسبات فنی بیمه کشاورزی ضمن بهره گیری از سامانه جامع بیمه کشاورزی، از  تغییرات ساختار سازمانی صندوق بیمه کشاورزی منطبق با یک سازمان پویای اقتصادی و بیمه ای خبر داد.

دکتر کیانی راد نیز در این نشست، ضمن استقبال از تحولات روی داده در زمینه، شفاف سازی، دقت و سرعت عملیات بیمه ای در کشور، گفت: با راه اندازی سامانه جامع بیمه کشاورزی،به طور سیستمی، مخاطرات اخلاقی کاهش یافته و همچنین از بدگزینشی (Adverse Selection) نیز پیش گیری خواهد شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: باتعامل و همکاری های اجرایی بین این دو نهاد، امکان خدمت بیشتر به جامعه کشاورزی ایران، فراهم آید.

گفتنی است، صندوق بیمه کشاورزی ضمن تعامل نزدیک با بخش خصوصی و تشکل ها آمادگی دارد با الگوی مشابه در موضوعات مرتبط با مدیریت ریسک نیز این تفاهم نامه ها را تنظیم، مبادله و اجرایی سازد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید