دوشنبه، 13 مرداد 99

افزایش ضریب نفوذ بیمه، ضرورتی برای توسعه بخش کشاورزی

افزایش ضریب نفوذ بیمه، ضرورتی برای توسعه بخش کشاورزی

توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه با همکاری سازمان های جهاد کشاورزی و دیگر متولیان بخش کشاورزی در کشور، ضروری است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز سه شنبه شنبه 23 مهرماه 98، ستاد صندوق بیمه کشاورزی به منظور توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و روان سازی ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی مقارن با آغاز سال زراعی جاری، میزبان نشست مشترک هم اندیشی و هماهنگی بیمه کشاورزی با حضور دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره، رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، گیلان و مازندران به همراه معاونین خدمات بیمه کشاورزی و معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی بود.

دکتر حسن نژاد، در نشست تخصصی بیمه کشاورزی با اشاره به مخاطرات و ویژگی های تولید در بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی را یک سازوکار مشارکت در پذیرش ریسک با همکاری تولیدکنندگان، معرفی نمود.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با تأکید بر همکاری چندجانبه سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور، استفاده بیشتر از توان تخصصی و حرفه ای تعاونی‌های تولید و شرکت‌های سهامی زراعی، تشکل‌ها و صنف های بخش کشاورزی را برای توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه، ضروری برشمرد.

وی در ادامه از افزایش رضایت مندی متولیان بخش کشاورزی و کشاورزان با استفاده از مدل های متنوع بیمه ای خبر داد.

دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد همچنین با اشاره به بیمه کشاورزی با تعرفه های ترجیحی از ایجاد زمینه های لازم به منظور بیمه اجباری دام براساس بند (ث) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (ج) ماده ۳۲ قانون افزایش  بهره وری بخش کشاورزی سخن گفت.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در نشست تخصصی بیمه کشاورزی با حضور روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، گیلان و مازندران به همراه معاونین خدمات بیمه کشاورزی، معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی، گفت: با تلاش های صورت گرفته در راستای افزایش تعهدات بیمه و استقبال کشاورزان از بیمه های پایه، بیمه های فراگیر در کشور توسعه می یابد.

دکتر حسن نژاد، در ادامه و مقارن با آغاز سال زراعی جدید از تغییر مبنای تعهد بیمه گر از هزینه تولید به ارزش تولید در محاسبات و تعرفه‌های بیمه کشاورزی در سال زراعی جاری، خبر داد.

گفتنی است در ابتدای برنامه و در جریان بازدید از سامانه جامع بیمه کشاورزی، ضمن معرفی سامانه، کارکردهای زیرسامانه های پایش، حسابداری - حسابرسی، بازرسی و نظارت، اطلاعات مکانی تشریح و در ادامه امکانات و توانایی های سامانه در تولید گزارش های تخصصی بیمه کشاورزی بررسی شد.

شایان ذکر است، صندوق بیمه کشاورزی هرساله در طول سال زراعی با نشست های متعدد با سازمان های مرتبط با هدف توسعه بیمه کشاورزی در نظر دارد، خدمات متنوع و بهتری به جامعه کشاورزی و کشاورزان شریف داشته باشد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید