دوشنبه، 13 مرداد 99

نظارت رکنی اساسی در توسعه بیمه کشاورزی

نظارت رکنی اساسی در توسعه بیمه کشاورزی

موضوع نظارت و کنترل از مباحث جدی و پایه ای در حقوق اساسی است. نظام و حقوق اساسی اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی آن دارد.

اجرای طرح صحیح طرح ملی بیمه کشاورزی در کشور نیز برای حسن جریان امور نیازمند، نظارت مستمر و همه جانبه است براساس همین مبانی، مقارن با آغاز سال زراعی 99 – 98، جلسه توجیهی قرارداد نمایندگی نظارت، صبح روز دوشنبه 22 مهرماه 98، با حضور دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و ناظرین بیمه کشاورزی به منظور توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و روان سازی ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی با محوریت توسعه بیمه کشاورزی، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در نشست تخصصی با ناظرین بیمه کشاورزی، با اشاره به ویژگی ها و اختصاصات بیمه های کشاورزی در دنیا و تفاوت آن با بیمه های بازرگانی، بر ضرورت رفتار حرفه ای با کارگزاران و نمایندگی های بیمه کشاورزی تأکید کرد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در جلسه توجیهی قرار داد نمایندگی نظارت افزود: رایزنی ها و پی گیری ها در مجلس و دولت برای رفع موانع و تنگناهای اعتباری بیمه کشاورزی همچنان ادامه دارد.

دکتر حسن نژاد ضمن تأکید بر توسعه بیمه های شاخص و فراگیر آن را از اولویت برنامه های نظام بیمه کشاورزی در کشور دانست.

گفتنی است این نشست به دعوت اداره‌ کل نظارت و بازرسی صندوق بیمه کشاورزی و با حضور شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید