شنبه، 03 مهر 00

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی از سامانه جامع بیمه کشاورزی

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی از سامانه جامع بیمه کشاورزی

صبح روز 17 مهرماه 98، ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان نشست مشترک هم اندیشی و هماهنگی بیمه کشاورزی با حضور دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، مهندس فتاح الجنان مشاوزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره، رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی به همراه معاونین خدمات بیمه کشاورزی و معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی بود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی به همراه مدیران بخش کشاورزی این پنج استان در پی بازدید از اتاق پایش و راهبری سامانه جامع بیمه کشاورزی از نزدیک در جریان فرآیندها و عملیات بیمه ای، به کارگیری شیوه های نوین سنجش از راه دور در ارزیابی ها و محاسبه میزان خسارت با هدف سرعت در رسیدگی به پرونده های خسارت، قرار گرفتند.

در ادامه مهندس فتاح الجنان مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وضعیت اجرایی بیمه کشاورزی با اتوماسیون و بر خط شدن بیمه کشاورزی، بهتر شده است، اطمینان، دقت و سرعت پرداخت ها نیز بهبود یافته است که شایسته تقدیر است.

سپس دکتر حسن نژاد با اشاره به اقدامات توسعه ای در نظام بیمه کشاورزی گفت: کشاورزان عزیز می توانند با خرید بیمه نامه های تکمیلی از پوشش لایه های متنوع ریسک با شدت خسارات بیشتر، بهره مند گردند.

وی با اشاره به بکارگیری ابزاهای نوین در ،رآیند بیمه کشاورزی به ویژه در پایش و ارزیابی خسارات ناشی از عوامل قهری – طبیعی، بیمه کشاورزی را یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی برشمردند.

قائم مقام ضندوق بیمه کشاورزی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای رفع موانع و تنگناهای اعتباری برای اجرای عملیات بیمه کشاورزی در کشور، خسارات بخش کشاورزی ناشی از عوامل قهری- طبیعی با بستر فراهم شده برای توسعه بیمه های فراگیر و با هماهنگی تشکل ها و انجمن های تخصصی در بخش کشاورزی به موقع پرداخت شد.

در پایان و در یک نشست صمیمی رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی به تبادل نظر و بیان دیدگاه های خویش در زمینه وضعیت و نقش بیمه کشاورزی در استمرار تولیدات بخش کشاورزی، پرداختند.

گفتنی است صندوق بیمه کشاورزی هرساله در طول سال زراعی با نشست های متعدد با سازمان های مرتبط با هدف توسعه بیمه کشاورزی در نظر دارد، خدمات متنوع و بهتری به جامعه کشاورزی و کشاورزان شریف داشته باشد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید