جمعه، 15 آذر 98

بیمه اجباری فراگیر دام وارد فاز اجرایی شد

بیمه اجباری فراگیر دام وارد فاز اجرایی شد

در راستای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و با هدف ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه، حمایت از سرمایه و تولیدات دامی کشور، صندوق بیمه کشاورزی میزبان مدیران عامل اتحادیه های دامداران سراسر کشور بود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی نشست مشترک معاونین خدمات بیمه ای  و مدیران عامل اتحادیه های دامداران کشور با موضوع طرح بیمه اجباری دام، دوازدهمین روز از شهریور 98 و در آستانه استقبال از سال زراعی 99- 98، در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی با حضور مدیران عامل اتحادیه های دامداران استان ها، مدیران ستادی و استانی نظام بیمه کشاورزی در قالب الگوی جهانی مشارکت بخش دولتی و نهادهای اقتصادی غیر دولتی برگزار شد.

در این نشست که در آستانه اجرای طرح بیمه اجباری دام برگرفته از حکم قانونی بند ث ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور، ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی برگزار گردید، شیوه اجرا و جزئیات این طرح ملّی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این گردهمایی، دکتر حسن نژاد قائم مقام و نیز مهندس سعیدی و دکتر ابراهیمی پاک، اعضاء هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی به تفصیل سخن گفتند و مهندس سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور نیز موارد اجرایی را با همراهی مدیران عامل اتحادیه های استانی به بحث گذاشتند.

بدون شک توفیق این طرح بزرگ در ابعاد ملّی وابسته به پذیرش و همراهی عموم مردم، دامداران و تشکل های تولیدی و دستگاه های دولتی ذیربط می باشد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید