جمعه، 04 بهمن 98

جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

در نهمین روز از شهریور 98، جلسه شورای مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی با حضور قائم مقام، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ستادی در سرای گفتگوی صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این جلسه نخست گزارش مبسوطی از عملکرد و برنامه های حوزه توسعه بیمه از مجموعه اقدامات سال زراعی حاضر و نیز سال زراعی 99-98 ارائه و به تفصیل مورد بحث و بررسی دقیق مدیران قرار گرفت.

در پایان این نشست  دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی نیز با ارائه بیاناتی بر توسعه پوشش حمایتی بیمه در کشور تأکید نمود.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید