جمعه، 04 بهمن 98

بازدید از خسارات نخیلات کرمان

بازدید از خسارات نخیلات کرمان

عارضه خشکیدگی خوشه خرما (Date bunch fading disorder) مهمترین علت خسارت اقتصادی و کاهش کمی و کیفی در ارقام خرمای نرم به ویژه مضافتی در ایران است. تغییر شاخص های اکولوژیکی زمین در چند دهه اخیر، توجه صاحب نظران این حوزه را در بروز این عارضه به خود معطوف داشته است.

در ادامه بازدیدهای استانی و به منظور بررسی وضعیت اجرایی عملیات ارزیابی خسارات، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، طی سفری به استان کرمان، در مناطق تولیدی  این استان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، روز چهارشنبه ششم شهریور ماه 98، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در رأس هیأتی متشکل از مدیران ستادی و استانی بیمه کشاورزی طی بازدید از نخیلات استان کرمان، آخرین وضعیت و شیوه خدمات رسانی بیمه ای به کشاورزان در استان کرمان را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که شماری از مسؤولین دفتر میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان نیز حضور داشتند، دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی ضمن بررسی روند ارزیابی خسارات وارده ناشی از عدم تلقیح به واسطه بارندگی های فروردین ماه سال جاری و خشکیدگی های خوشه خرما، بر استمرار ارزیابی دقیق، در جهت احقاق حقوق بیمه گذاران تأکید نمود.

شایان ذکراست؛ وی در این سفر با شماری از رسانه ها ازجمله رسانه ملی گفتگو نمود که بازتاب گسترده ای در رسانه های استانی و ملی به موضوع بیمه کشاورزی داشت.

گفتنی است، اکنون، بیمه کشاورزی به عنوان یگانه سازوکار نظام­ مند در جبران خسارات اقلیمی و استمرار تولید با حق­ بیمه ­ای مشخص در تمامی موارد زیرپوشش حمایتی خود، بر اساس قانون در نخستین فرصت ارزیابی خسارات و پرداخت غرامات را مطابق تعهدات مندرج در بیمه نامه به­ منظور جبران بخش قابل توجهی از خسارات برای بیمه­ گذاران، فراهم می­ نماید.

صندوق بیمه کشاورزی از عموم کشاورزان دعوت می نماید، نسبت به بیمه محصول خود اقدام نمایند تا در شرایط خطر، امکان دریافت غرامت و استمرار فعالیت ارزشمند کشاورزی برای ایشان فراهم باشد.

منبع: 
گروه روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید