چهارشنبه، 13 مرداد 00

قائم مقام بیمه کشاورزی در تویسرکان بر حمایت تمام قد بیمه کشاورزی از تولید تأکید کرد

قائم مقام بیمه کشاورزی در تویسرکان بر حمایت تمام قد بیمه کشاورزی از تولید تأکید کرد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در آخرین پنج شنبه تیرماه سال جاری، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام بیمه کشاورزی با حضور در فرمانداری شهرستان تویسرکان، ضمن بررسی دقیق موضوعات و خسارات مرتبط، بیمه کشاورزی در حوزه این شهرستان گزارشی، از آخرین وضعیت اجرای بیمه کشاورزی در کشور و شهرستان تویسرکان در استان همدان ارائه نمود.

در این جلسه که دکتر مفتح نماینده مجلس شورای اسلامی و شماری از مسوولان استان همدان و شهرستان تویسرکان نیز حضور داشتند، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی بر استمرار حمایت از تولید در بخش کشاورزی تأکید نمود و اظهار داشت: فرآیند ارزیابی خسارات در حوزه این شهرستان در حال تکمیل است و به زودی پرداخت غرامات آغاز خواهد شد.

گفتنی است در طول سال مدیران و کارشناسان ستاد بیمه کشاورزی کشور، همواره برای نظارت و بررسی وضعیت اجرای بیمه در مناطق مختلف کشور حضور فعال دارند.

در ادامه این جلسه، از سطوح تولیدی استان همدان نیز بازدید به عمل آمد.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید