يكشنبه، 06 فروردين 02

بخش کشاورزی نقش بسزایی در افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشور دارد

بخش کشاورزی نقش بسزایی در افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشور دارد

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: بخش کشاورزی محرک اقتصاد کشور است و در شرایط کنونی تحریم، بخش کشاورزی نقش بسزایی در افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشور دارد.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان قزوین که با حضور مهندس فاطمه خمسه رییس سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیران سازمان در محل مدیریت بانک کشاورزی استان قزوین برگزار شد، افزود: خسارت گسترده در بخش کشاورزی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است که ضرورت پوشش بیمه ای و فرهنگ سازی در خصوص آن را میان اقشار مختلف مردم روشن می سازد.

دکتر نیاز علی ابراهیمی پاک افزود: حمایت از بیمه کشاورزی از سیاست های دولت است و در این راستا گام های بلندی در کشور برداشته شده است.

وی بر لزوم اهمیت گام های مثبت در راستای بیمه و ارتقای سطح بیمه کشاورزی تاکید کرد و گفت: سامانه مناسب برای بیمه گری و پرداخت خسارت راه اندازی شده است.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه زیربناهای کاری و فکری در استان قزوین برای توسعه بخش کشاورزی فراهم شده است، اظهار داشت: بخش کشاورزی محرک اقتصاد کشور است و در شرایط کنونی تحریم، بخش کشاورزی نقش بسزایی در افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشور دارد.

دکتر ابراهیمی پاک اضافه کرد: این بخش می تواند در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و بسیاری از مشکلات و کمبودها را با ارزآوری و افزایش صادرات حل کند.

 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید